หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

หน้าทอนฟอรั่ม

วงน้ำชาออนไลน์ พูดคุย แลกเปลี่ยน เสนอแนะ

พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร : พัฒนาศักยภาพผู้นำเพื่อร่วมพัฒนาประเทศ

by NathonCity @May,02 2015 09.13 ( IP : 223...211 ) | Tags : หน้าทอนฟอรั่ม
photo  , 720x1280 pixel , 154,202 bytes.

นายวิศาล บรมธนรัตน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สภ.เกาะสมุย ร่วมเข้าฝึกอบรมตามหลักสูตรหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร (พสบ.) รุ่นที่ ๒๒ ระหว่างวันที่ ๒๓ เม.ย. – ๕ มิ.ย.๕๘ จัดโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก กองทัพบก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้นำและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาคส่วนต่างๆ

 คำอธิบายภาพ : vi1

 คำอธิบายภาพ : vi6

 คำอธิบายภาพ : vi2

 คำอธิบายภาพ : vi10

 คำอธิบายภาพ : vi7

 คำอธิบายภาพ : vi8

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้