หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

หน้าทอนฟอรั่ม

วงน้ำชาออนไลน์ พูดคุย แลกเปลี่ยน เสนอแนะ

จากวันรวมพลังคนสมุยจับมือต้านแท่นขุดเจาะสู่การรวมพลังคนไทยจับมือปฏิรูปพลังงาน

by TangThai.NJ @August,06 2014 16.12 ( IP : 101...13 ) | Tags : หน้าทอนฟอรั่ม

คำอธิบายภาพ

จากวันรวมพลังคนสมุยจับมือต้านแท่นขุดเจาะสู่การรวมพลังคนไทยจับมือปฏิรูปพลังงาน


31 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมาไม่กี่วัน เป็นวันครบรอบ 4 ปีเต็มที่คนเกาะสมุยจำนวนประมาณ 2 หมื่นคนได้ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ "จับมือรอบเกาะ" ต่อต้านโครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลรอบๆ เกาะสมุย พะงันและเกาะเต่า ตามสัมปทานที่รัฐเป็นผู้อนุมัติในการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมครั้งที่ 20  กระแสการคัดค้านในขณะนั้นเติบโตจนนำไปสู่การฟ้องร้องหน่วยงานราชการต่อศาลปกครองกลางโดยภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจการท่องเที่ยว เพราะทุกคนทราบดีว่าหากปล่อยให้มีการเดินหน้าโครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอาณาบริเวณนี้ กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมผลิตปิโตรเลียม รวมทั้งอุบัติเหตุการรั่วไหลของน้ำมันจากความผิดพลาดของมนุษย์และภัยทางธรรมชาติ จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและฐานทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเป็นต้นทุนที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การประมงพื้นบ้านและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รวมทั้งอุตสาหกรรมอาหารทะเลและธุรกิจที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอาณาบริเวณนี้ 


บทเรียนจากการต่อสู้คัดค้านการขุดเจาะปิโตรเลียมกว่า 5 ปี ได้ทำให้เราได้เรียนรู้ความไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวข้องและได้นำไปสู่การเสนอให้มีการปฏิรูปความไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรมของเครื่องมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือที่รู้จักกันดีว่าการทำอีไอเอ(EIA) เครื่องมือที่รัฐใช้สร้างความชอบธรรมในการดำเนินโครงการต่างๆที่ประชาชนมักเป็นผู้สูญเสียและถูกแย่งชิงทรัพยากรและผลประโยชน์


บทเรียนที่สองคือความไม่เป็นธรรมในผลประโยชน์ที่ประชาชนควรได้รับจากทรัพยากรปิโตรเลียมที่ขุดขึ้นมา เพราะจากโครงสร้างระบบผลประโยชน์ที่เป็นอยู่ทำให้รายได้ส่วนใหญ่ตกอยู่กับบริษัทผู้รับสัมปทานและกลุ่มทุนด้านพลังงาน ในขณะที่ประชาชนผู้มีสิทธิในทรัพยากรของประเทศกลับต้องเป็นผู้แบกรับภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นๆจากผลประโยชน์และระบบพลังงานที่ไม่เป็นธรรมกับคนส่วนใหญ่ของประเทศ จนนำไปสู่การเรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบพลังงานไทยควบคู่ไปกับการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการผลักดันให้เปลี่ยนระบบแบ่งปันผลประโยชน์จากระบบ "สัมปทาน" ที่รายได้หลักมาจากค่าภาคหลวง ให้เป็นระบบจ้างผลิต หรือแบ่งปันผลผลิต ซึ่งจะทำให้รัฐมีรายได้สูงกว่าและสามารถบริหารจัดการกับทรัพยากรปิโตรเลียมที่ขุดขึ้นมาได้มากกว่าระบบสัมปทานแบบเดิม ที่รัฐเจ้าของทรัพยากรแทบจะไม่มีอำนาจจัดการอะไรได้เลย และอาจเป็นรูรั่วสำคัญที่นำไปสู่การสร้างความไม่เป็นธรรมทางสังคมในระบบการเมืองการปกครองและระบบเศรษฐกิจของประเทศ


แม้จะไม่มี "คำตอบ" ที่ทุกคนต้องการ จากการจับมือต้านการขุดเจาะน้ำมันของคนสมุยในวันนี้  แต่อย่างน้อยได้ทำให้เราได้เห็น "ความจริง" ของความไม่เป็นธรรมที่ซ่อนเร้นอยู่กับฉากหน้าทางสังคมที่สวยงามของหน่วยงานรัฐและกลุ่มทุนที่คอยชักนำให้ "เรา" หลายคนและหลายองค์กรต้อง "หลงทาง" และ "ติดกับดัก" ทางความคิดและผลประโยชน์ ที่เหล่าผู้สูญเสียประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงพยายามหว่านโปรยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แม้จนกระทั่งบัดนี้


ดังนั้นหนทางที่เกาะน้อยใหญ่ทางการท่องเที่ยวและทะเลอาณาบริเวณที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศจะปลอดภัยจาก "ภัยสีดำ" นี้ได้ จึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆของใครบางคน บางกลุ่มจะรับมือได้อย่างที่เคยทำ หากแต่ต้องเป็นการ "ประสานมือกันของคนทั้งประเทศ" จึงจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายและระบบพลังงานของประเทศได้


แน่นอนว่าในสถานการณ์ที่ คสช. ควบคุมประเทศอยู่ในขณะนี้ การแสดงออกและการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนย่อมถูก "จำกัด" ในขณะที่กลุ่มทุนอิทธิพลด้านพลังงานยังสามารถใช้ความสัมพันธ์โยงใยที่มีอยู่เดิมกับหน่วยงานราชการด้านพลังงาน วางเกมส์ "ปฏิรูป" ให้เป็นไปในแนวทางที่ต้องการได้  กระแสความต้องการให้เกิดการปฏิรูปด้านระบบพลังงานตามแนวทางของประชาชนก็จะกลายเป็นฝันค้างที่ไม่มีวันเกิดขึ้นจริง  ดังนั้นภาคประชาสังคมและองค์กรหลายภาคส่วนที่เคยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบพลังงานของประเทศ จึงพยายามสื่อสารข้อมูลและแนวทางปฏิรูประบบพลังงานให้ผู้รับผิดชอบใน คสช. มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมทั้งภาคประชาสังคมในภาคใต้ก็เตรียมการจัดกิจกรรมใหญ่เร็วๆนี้เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนในฐานะเจ้าของประเทศได้เข้ามามีส่วนร่วม "จับมือ" สร้างการเปลี่ยนแปลงระบบพลังงานของประเทศให้เกิดมรรคผลกับประเทศชาติอย่างแท้จริง  แต่จะทำอะไร เมื่อไรขออุบไว้ก่อน แต่ไม่ใช่เรื่องท้าทาย คสช. หรือก่อเหตุวุ่นวายแน่นอน


ใครจะรู้บางทีวันพรุ่งนี้ พี่น้องประชาชนทั่วประเทศอาจจะออกมาร่วมกัน "จับมือ" ถือแขนกันตั้งแต่ นราธิวาส ไปจนถึง เชียงใหม่ ก็ได้ ผมยังเชื่อมั่นในพลังของความถูกต้องและเป็นธรรมของประชาชนครับ อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอ


ชวนอ่าน + ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ที่
FB.อานนท์ วาทยานนท์ (Click Here)

...

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้