หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

หน้าทอนฟอรั่ม

วงน้ำชาออนไลน์ พูดคุย แลกเปลี่ยน เสนอแนะ

"ความชอบธรรม" ของใคร? ของมัน? เรื่องเครียดๆในสังคมไทย

by TangThai.NJ @June,30 2014 09.58 ( IP : 101...13 ) | Tags : หน้าทอนฟอรั่ม
photo  , 500x500 pixel , 47,652 bytes.

ปัญหาแท็กซี่ไม่ยอมเปิดมิเตอร์ จนนำไปสู่การทะเลาะวิวาทกับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพราะมีการเรียกราคาเกินความเป็นจริง เป็นปัญหาเรื้อรังที่เชื่อมโยงไปยังปัญหาอื่นๆ สร้างผลกระทบต่อภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของของเกาะสมุยมาเป็นเวลานาน ผ่านคณะกรรมการแก้ไขปัญหามาเกือบสิบคณะ แต่ก็ยังไม่สามารถทำให้ผู้ประกอบการเปิดมิเตอร์ได้ เพราะผู้ประกอบการมีเหตุผลว่าราคาตามกฏหมาย(มิเตอร์)ไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพในสมุย ซื่งภาคราชการท้องถิ่นและภาคการท่องเที่ยวเองก็พยายามช่วยเหลือโดยการอนุโลมให้ใช้ราคาที่ฝ่ายแท็กซี่พอใจและฝ่ายท่องเที่ยวและท้องถิ่นเห็นว่า"พอรับได้" ทั้งนี้จนกว่าจะจะมีการศึกษาราคาต้นทุน เพื่อปรับราคาของมิเตอร์ให้สอดคล้องกับต้นทุนแท้จริงก่อนจะบังคับให้แท็กซี่ต้องเปิดมิเตอร์. อย่างไรก็ตามราคาตามที่ตกลงกับท้องถิ่น ตามความรู้สึกของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนไทยแล้ว เมื่อเทียบกับการใช้บริการแท็กซี่มิเตอร์ปกติก็ยังเป็นราคาที่ยังสูงอยู่มาก เพราะขั้นต่ำสุดอยู่ที่ราคา 200 บาทและสูงสุดอยู่ที่ 600 บาท และยังมีแท็กซี่บางส่วนก็ยังเรียกราคาแพงกว่าราคาตามข้อตกลงชั่วคราวนี้. จึงทำให้คนใช้บริการส่วนใหญ่คือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มักไม่มีทางเลือกในการใช้บริการมากนัก


แม้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาของภาครัฐจะใช้เวลายาวนาน แต่ที่สุดแล้วจากการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลของฝ่ายวิชาการของสนง.ขนส่งจังหวัดก็ได้ข้อสรุปว่า ราคาค่าโดยสารในเกาะสมุยระยะทาง 2 กม.แรกควรคิดที่ 107.55 บาท กิโลเมตรต่อไปกม.ละ 12.86บาท และได้นำราคานี้ขอความเห็นชอบกับคณะกรรมการแก้ไขปัญหาและผู้ประกอบการรถแท็กซี่ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมที่เทศบาลนครเกาะสมุย(25 มิ.ย 57) โดยมีนายอำเภอเกาะสมุย นายกเทศบาลนคร ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้กำกับสถานีตำรวจและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม. แม้ว่าผลการประชุมยังไม่อาจหาข้อยุติจากราคาที่ขนส่งจังหวัดและคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเสนอ(107.55) เพราะตัวแทนผู้ประกอบการยังไม่เห็นชอบกับราคานี้. แต่เชื่อว่าผู้ประกอบการน่าจะมีความเข้าใจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและให้ความร่วมมือเปิดมิเตอร์ในอัตราใหม่ที่ทางขนส่งจังหวัดนำเสนอ เพื่อยุติปัญหาเรื้อรังนี้. แม้ว่าจะทำให้รายได้ลดลงจากราคาที่ผู้ประกอบการใช้อยู่อย่างผิดกฎหมาย


เรื่องนี้จะลงเอยกันอย่างไรคงต้องเฝ้าติดตาม แม้หลายฝ่ายเห็นว่าเรื่องนี้ควรได้เวลายุติปัญหาได้แล้ว แต่ก็คาดหวังไม่ได้ว่าเรื่องจะจบลงด้วยดี เพราะผู้ประกอบการแท็กซี่ยังมีความเชื่อว่าตนเองก็มีความ "ชอบธรรม" ในการกำหนดราคาค่าโดยสาร ปัญหาจึงอยู่ที่ว่าเราจะทำให้ผู้ประกอบการรถแท็กซี่ เข้าใจและยอมรับ ความชอบธรรมที่เป็น "จุดร่วม" ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้อย่างไร ซื่งก็คงไม่แตกต่างไปจากปัญหาความขัดแย้งกันของคนในชาติเรื่องการยึดมั่นหลักการประชาธิปไตยที่ต่างก็ยึดถือตีความ "ประชาธิปไตย" หรือ "ความเป็นธรรม" เฉพาะในมุมมองของตัวเองเท่านั้น จนหาจุดร่วมกันไม่ได้ ........ หรือสุดท้ายแล้วคนไทยไม่เคยเข้าใจและเรียนรู้ "หลักการ" ประชาธิปไตยที่แท้จริงเลย เราจึงจำเป็นต้องพึงบริการ "สีเขียว" มา "จัดระเบียบซ้ายหัน ขวาหัน" เรียนรู้ประชาธิปไตยกันใหม่ทุกสามปี ห้าปี อย่างเช่นทุกวันนี้


+++++++++++++++++++++


ชวนอ่าน + ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้ที่
; FB:อานนท์ วาทยานนท์ (Click Here)

.

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้