หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

หน้าทอนฟอรั่ม

วงน้ำชาออนไลน์ พูดคุย แลกเปลี่ยน เสนอแนะ

รวมพลคน GO Green สมุยสวยด้วยมือเรา

ผ่านมาอีกปีแล้วครับ ปีนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเกาะสมุย ร่วมกับ มูลนิธิเกาะสีเขียว ได้จัด “โครงการสมุยรวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี โดยรวมพลคน GO Green สมุยสวยด้วยมือเรา เข้าศึกษาเยี่ยมชม พื้นที่ต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเกาะสมุย ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจโรงแรม เช่น แฟร์เฮ้าส์วิลล่า บ้านท้องทราย Zazen เวิลด์รีสอร์ท ละไมวันทา กลุ่มโรงเรียน เช่น บ้านดอนธูป วัดสมุทราราม กลุ่มเกษตรกร เช่น บ้านอาจารย์กาญจนา บ้านป้านุ้ย คุณทับทิม ใจซื่อ และบ้านป้าติ๋ว

โรงพิมพ์สมุยอักษร ยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นจุดเยี่ยมชมจุดหนึ่ง โดยผู้เยี่ยมชมได้รับฟังคำบรรยายสรุป และเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในโรงพิมพ์สมุยอักษร ดังนี้

 • จุดบำบัดน้ำเสีย
  ชมการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการพิมพ์ที่มีส่วนผสมจากหมึกพิมพ์และเคมีภัณฑ์ถูกนำมาตกตะกอนและปรับสภาพน้ำด้วยอากาศ EM และพืชน้ำ จนเป็นน้ำดีก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

 • ทำปุ๋ยหมักใช้เอง
  ชมวิธีการทำปุ๋ยหมักที่ได้จากการหมักเศษอาหาร ใบไม้ และกากที่ได้จากการหมัก EM และขี้เลื่อย

 • กิจกรรม น้ำหมักชีวภาพ (EM) โรงพิมพ์
  ได้นำเศษผลไม้ที่ได้จากร้านอาหาร นำมาทำเป็นน้ำหมักชีวภาพและแจกฟรีให้กับคนในท้องถิ่น และใช้ล้างตลาดสดหน้าทอนเป็นประจำ

 • กิจกรรมแก๊สชีวภาพ
  ชมกระบวนการทำแก๊สชีวภาพ ที่ได้จากการหมักเศษอาหารของพนักงาน ทำให้ประหยัดค่าแก๊สหุงต้มของโรงพิมพ์

ซึ่งกิจกรรมทั้ง 4 ส่วน ได้รับความสนใจจากผู้เข้าเยี่ยมชมเป็นอย่างมาก เชื่อว่าจะเกิดประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจหน้าที่ของผู้ที่ได้เข้าเยี่ยมชม หรือร่วมกันรับรู้และตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญ ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อมของเกาะสมุย ที่สำคัญต้องเริ่มทำในวันนี้ด้วยตัวเราเอง


ทีมประชาสัมพันธ์
โรงพิมพ์สมุยอักษร
10 มิ.ย.’57
ชมภาพทั้ง Album 31 ภาพ ได้ที่;
1.) www.samuiaksorn.com/go-green-140605/
2.) FB; Samui Aksorn Printing


.....

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
 • Nathon Radio
 • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้