หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

หน้าทอนฟอรั่ม

วงน้ำชาออนไลน์ พูดคุย แลกเปลี่ยน เสนอแนะ

รายชื่อโรงแรมเกาะสมุย

by amnat @March,21 2009 11.48 ( IP : 118...43 ) | Tags : หน้าทอนฟอรั่ม

รายชื่อโรงแรม

อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ตำบลอ่างทอง)
ลำดับที่ ชื่อโรงแรม เจ้าของโรงแรม ผู้จัดการโรงแรม ที่ตั้ง ประเภทโรงแรม โทรศัพท์
เลขที่ หมู่ที่ ตำบล จำนวนห้องพัก

 1. ดำรงค์ทาวน์  โฮเต็ล นายดำรง  บรมธนรัตน์ นายดำรง  บรมธนรัตน์ 421045 3 อ่างทอง 25 2 420336

 2. ชายทะเล  พาเลซ หจก.สมุย ซีเวิลด์ แอนด์ รีสอร์ท นายทวีโชค  ภูริพันธ์ 152 3 อ่างทอง 22 1 421079

 3. วิน โฮเต็ล นายประเวช  อารยางกูร นายประเวช  อารยางค์กูร
  01-8916166 366 3 อ่างทอง 30 1 421500-1 F 421454

 4. จินตา(ปิ๋ม 089-8742805) หจก.จินตา บังกะโล นางโสมาวดี  พนัสอำพน 3 อ่างทอง 28 1 236369 F 420632

 5. แกรนด์ ซีวิว (นายสุขุม ผจก.) นายสามารถ    เรืองศรี
  (089-6522122) นายสามารถ  เรืองศรี 3 อ่างทอง 59 3 421481 F 426061

 6. เม็ดทราย น.ส.ญาณีกุณฑ์  ถาวรรัตน์ น.ส.ญาณีกุณฑ์  ถาวรรัตน์ 5 อ่างทอง 6 1 421307

 7. สมุย อมันดา รีสอร์ท แอนอ์ สปา บ.ธนา  รีสอร์ท จำกัด นางวรรษมน  สถิตวิทยากุล F 426185 57/6-7 5 อ่าทอง 73 2 421721-7 F 421720

 8. โฟร์ซีซั่น รีสอร์ท เกาะสมุย (13 มิ.ย.50 -12 มิ.ย.55) บ.สมุยวิลเลจ จำกัด โดย นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด และ นางปรารถนา  มโนมัยพิบูลย์ นายสุพจน์  ทวีรัตน์                  219 5 อ่างทอง 56 3 243000 F 243002

อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ลิปะน้อย)
ลำดับที่ ชื่อโรงแรม เจ้าของโรงแรม ผู้จัดการโรงแรม ที่ตั้ง จำนวนห้องพัก ประเภท โรงแรม โทรศัพท์
เลขที่ หมู่ที่ ตำบล

 1. อาแอน  รีสอร์ท บ.เมอดิซินอล จำกัด นายพิชญ์ เลิศเรีกุล 41/1 2 ลิปะน้อย 15 2 423189 F 415077
 2. อินฟู พาเลซ น.ส.นันทา  จันทร์อินทร์ น.ส.นันทา จันทร์อินทร์ 41 2 ลิปะน้อย 15 2 423066
 3. กนกบุรี (ขออนุญาตเปิดเมื่อ (30 พ.ย.49) บ.กนกบุรี จำกัด 84 2 ลิปะน้อย 25 2 415678 F 415665
 4. บิ๊กจอห์น บีช รีสอร์ท 1 เปลี่ยนชื่อเป็น เดอะ ลิปะ เลิฟลี่ รีสอร์ท ( 20 ก.พ.51) นางปรียาภา ปูนินานนท์ 089-8664306 เปลี่ยนเป็น บริษัท นันทปุระ จำกัด 95/70 2 ลิปะน้อย 38 2 423025 F 234262
 5. ราชพฤกษ์  สมุยรีสอร์ท นายพัลลภ  ศิริกุลสถิตย์ นายพัลลภ  ศิริกุลสถิตย์ 95/5 2 ลิปะน้อย 70 3 423181 F 423115
 6. ลิพาลอร์ด นายกิตติศักดิ์  วิริยากุลภัทร์ นายกิตติศักดิ์  วิริยากุลภัทร์ 3 ลิปะน้อย 11 2 423084 F 415092
 7. เดอะสยามเรสซิเดนท์เดอลุกซ์ บ.เดอะสยามเรสซิเดนท์เดอลุกซ์ นายพงศ์พันธ์  ปานเฉวง 19/3 3 ลิปะน้อย 20 2 420008
 8. ไสวโฮม นายไสว  จันทิชัย นายไสว  จันทิชัย 7/1 3 ลิปะน้อย 25 1 234031 427384

อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ตลิ่งงาม)
ลำดับที่ ชื่อโรงแรม เจ้าของโรงแรม ผู้จัดการโรงแรม ที่ตั้ง จำนวนห้องพัก ประเภท โทรศัพท์
เลขที่ หมู่ที่ ตำบล

 1. บ้านตลิ่งงาม รีสอร์ท แอนด์ สปา บ.โรงแรมสมุย 1 จำกัด นายนีล เทเลอร์ 295 3 ตลิ่งงาม 72 3 429100 F 423220
 2. วีเซ็นทาน  เปลี่ยนชื่อเป็น ตลิ่งงาม ซันเซท (7 ส.ค.51) เปลี่ยนชื่อแป็น แอม สมุย (24 พ.ย.51) น.ส.สุภารัตน์  หุ้ยน้ำ น.ส.สุภารัตน์  หุ้ยน้ำ 39 3 ตลิ่งงาม 13 1 235165 F 415480
 3. บ้านสบาย ซันเซ็ท บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา  (ขออนุญาตเปิดเมื่อ  9 ต.ค.49) บ.บ้านสบาย ซันเซ็ท บีช จำกัด น.ส.จิตรา  กลั่นประยูร    (กรรมการ)    นายมัทเทียส เอมานูเอล เฟรอลิค 126/9 3 ตลิ่งงาม 21 2 428200 F 428250
 4. เอมเบอร์รัลโคฟ น.ส.วาสินา  ใจสม น.ส.วาสินา  ใจสม 62 4 ตลิ่งงาม 19 2 334100

อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (หน้าเมือง)
ลำดับที่ ชื่อโรงแรม เจ้าของโรงแรม ผู้จัดการโรงแรม ที่ตั้ง จำนวนห้องพัก ประเภทโรงแรม โทรศัพท์
เลขที่ หมู่ที่ ตำบล

 1. บานบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ขออนุญาตเปิดเมื่อ 9 ต.ค.49) บ.บานบุรี รีสอร์ท แอนด์สปา นายศักดา  (081-6443322)  081-4475237 อิ๋ว    นายภวัต  ศีลวัตกุล  102/8 3 หน้าเมือง 40 2 429600 F 429698 F 418988
 2. คามาลายา เกาะสมุย (ขออนุญาตเปิดเมื่อ 13 มิ.ย. 50- 12 มิ.ย.55) บ.คามาลายาเกาะสมุย โดยนายจอห์น คอลลิน สจ๊วต  และนายแนช พุสวานิ 102/9 3 หน้าเมือง 60 2 429800 F 429899

อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (มะเร็ต)
ลำดับที่ ชื่อโรงแรม เจ้าของโรงแรม ผู้จัดการโรงแรม ที่ตั้ง จำนวนห้องพัก ประเภท โรงแรม โทรศัพท์ เลขที่ หมู่ที่ ตำบล

 1. สมุยมารีน่า  คอทเทจ  เปลี่ยนชื่อเป็น ครอสทู รีสอร์ท(7 ส.ค.51) บ.อัสทูโด (สมุย) จำกัด (0872802281,0878899811 (นายณพ) 1 มะเร็ต 27 2 233033 F 233034
 2. ร็อคกี้  รีสอร์ท  F 418366 บ.ดิไอซ่า รีสอร์ท จำกัด นายอีริค ซัทวา ฟิลิการ์ด ลาร์เซ็น 1 มะเร็ต 34 2 418367
 3. แมงโก้ วิลเลจ บ.สมุยพาราไดซ์ อิตาเลี่ยน รีสอร์ท นายดาวีเด  ลูคาเทลโล 1 มะเร็ต 20 2 418958
 4. ฟลอรัลเฮาส์ นายเชาว์  สรรพนา นายเชาว์  สรรพนา 438/38 1 มะเร็ต 21 1 424319
 5. น้อย  บังกะโล นายศิรพงศ์  สุรมาศ นายสว่าง  สุรมาศ 1 มะเร็ต 5 1 233134
 6. เซ็นทรัลสมุย วิลเลจ Fax 424022เปลี่ยนชื่อเป็น เซ็นทารา วิลลาสมุย14 พ.ค.2551 บ.เซ็นทรัลสมุย วิลเลจ จำกัด นายมาร์ติน ไฮนิเกอรื 232402 111 2 มะเร็ต 100 2 424020-2
 7. แหลมเส็ดอินน์ แฟ็กซ์ 424394 บริษัท ฟีน่า ปาร์ค จำกัด นายชัชวาล  สุรกิจจวนิช 2 มะเร็ต 25 2 424393-4
 8. สมุยออคิด รีสอร์ท แฟ๊กซ์ 424019 หจก.สมุย ซีเวิลด์ แอนด์ รีสอร์ท นายทวีโชค  ภูริพันธ์ 2 มะเร็ต 50 2 424017-8
 9. ชาซ่า  บริษัท อคาเรียส  เอสเตท จำกัด 116/1 2 มะเร็ต 32 2 913888 100 สมุยปาร์ค รีสอร์ท 424008-1 บ.ไทยธานี แกรนด์แอสเสท จำกัด เปลี่ยนเจ้าของเป็น (24 พ.ย.51) บ.เมลคอน พร็อพ เพอร์ตี้ จำกัด นางพดา  เจริญวัฒนานนท์ 3 มะเร็ต 59 2 424435
 10. ซันไรค์  F 424057 นางเชื่อง  ศรีวงษา นางเชื่อง  ศรีวงษา 126/2 3 มะเร็ต 20 2 424433
 11. รัมมะนา บูติค รีสอร์ท บ.บ้านริมหาด ไนซ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด นายกิตติพงษ์  วิริยะจรรยงค์ 3 มะเร็ต 38 2 424432 F 424028
 12. สมุย บีช รีสอร์ท บ.เอ็ม เอส รีสอร์ท นายโมเชน  เอสเซสสิ 3 มะเร็ต 60 2 424033
 13. อะมิตี้  บังกะโล น.ส.ชมาภรณ์  ใจเต็ม นายภาสกร  ใจเต็ม 3 มะเร็ต 6 2 424084 15 เดอะคอทเทจ สมุย (เดิม เชนทร์บังกะโล) นายบุญเลิศ  เรืองศรี นางหริ้ง  เรืองศรี 3 มะเร็ต 10 2 424299
 14. กรีน วิลล่า บ.โลโลทิทิ จำกัด นายโลรองท์ ธิวอลล์ คาซาดจ์ 3 มะเร็ต 14 2 424296
 15. กรีนแคนย่อน บังกะโล นางสุปราณี  ภูวเศรษฐาวร นางสุปราณี  ภูวเศรษฐาวร 127/7 3 มะเร็ต 15 1 422495
 16. พาราไดส์ นางอารี  ยวดยิ่ง นางอารี  ยวดยิ่ง 127/1 3 มะเร็ต 30 2 424290
 17. บิลรีสอร์ท บ.บิล รีสอร์ท ละไม บีช จำกัด นายเจริญพร  ทองมั่น 081-9789336 127 3 มะเร็ต 49 2 233054
 18. ละไมเพิร์ล รีสอร์ท นายกฤติน  อภิชนาพงศ์ นายกฤติน  อภิชนาพงศ์ 3 มะเร็ต 39 1 424294
 19. วฤนดา นางชนิดา  บุญเจริญ 01-8943432 นางชนิดา  บุญเจริญ 3 มะเร็ต 25 2 424284
 20. เดอะ สปา สมุย วิลเลจ บ.เดอะ สปา  รีสอร์ท จำกัด นางศิริพร  บุญหาญ 3 มะเร็ต 29 2 424666
 21. เกิง บังกะโล นายธรรมรัตน์  ศรีชาย นายธรรมรัตน์  ศรีชาย 82/1 3 มะเร็ต 10 1 424285
 22. กนกเกสเฮาส์ นางเครือฟ้า  สมคิด นางเครือฟ้า  สมคิด 3 มะเร็ต 4 1 232175
 23. ละไมวันทา (30 พ.ย.49) บ.ละไมวันทา  จำกัด 124/264 3 มะเร็ต 50 2
 24. พันธ์  การ์เด้น นายพันธ์  ศรีชาย นายพันธ์  ศรีชาย 82/2 3 มะเร็ต 20 1 232285
 25. อมาเดลส์  บังกะโล นายวิสิทธิ์  พิระภิญโญ นายวิสิทธิ์  พิระภิญโญ  424698 3     มะเร็ต 20 1 424568
 26. อโลฮ่า รีสอร์ท แฟ๊กซ์ 424419 บ.อโลฮ่า รีสอร์ท จำกัด นายวิทยา  ทองทิพย์ (081-8922244) 3 มะเร็ต 59 2 424418
 27. โสมทอง รีสอร์ท นายเซี้ยง  โสมทอง นายเซี้ยง  โสมทอง 3 มะเร็ต 7 2 424156
 28. สมุย โกลด้นแซนด์ บีช รีสอร์ท  424031 บ.สมุยโกลเด้นแซนด์ รีสอร์ท จำกัด ยางรุ่น  สมหวัง  232062 124/2 3 มะเร็ต 63 2 232063
 29. ซีบรีส นายโกศล  จันทร์ทอง นายโกศล  จันทร์ทอง 3 มะเร็ต 33 2 424258
 30. มิร่า มาเร่ นายกล้า  เพชรทอง นายกล้า  เพชรทอง 124/16 3 มะเร็ต 19 2 424262
 31. สมุย เซ้นส์ บีช รีสอร์ท (เดิมชื่อกาแลคซี่  รีสอร์ท 9 ต.ค.49) นายชา  ชิมสกุล นายชา  ชิมสกุล 3 มะเร็ต 47 2 424441
 32. มารีน่า  บังกะโล นางกลาง  ศรีทองกุล นายกลาง  ศรีทองกุล 081-3972346 3 มะเร็ต 30 2 233116
 33. มารีน่า วิลล่า  (ลดห้องจาก 40 เป็น 10  (24 พ.ย.51) นายศิริกุล  ศรีทองกุล นายศิริกุล  ศรีทองกุล 124 3 มะเร็ต 10 2 424426
 34. ทีแอนด์ทีเฮาส์ นายศักดา  พรหมจันทร์ นายศักดา  พรหมจันทร์ 124/7 3 มะเร็ต 36 1 424264
 35. สวัสดีเฮ้าส์ นายสมบูรณ์  ชูจันทร์ นายสมบูรณ์  ชูจันทร์ 124/13 3 มะเร็ต 12 1 424048
 36. เบส รีสอร์ท นายสมจิตร  เหงี่ยมไพศาล นายสมจิตร เหงี่ยมไพศาล 100/9 3 มะเร็ต 38 1 424416
 37. ริช รีสอร์ท นางอารมณ์  เจริญสุข นางอารมณ์  เจริญสุข 3 มะเร็ต 9 1 424208
 38. ละไมอินน์ 99 นายสมศักดิ์  สุขเกษม นายสมศักดิ์  สุขเกษม 109/11 3 มะเร็ต 65 2 424427
 39. บอนนี่ โฮเต็ล นางมยุรีย์  รัตนรักษ์ นางมยุรีย์  รัตนรักษ์ 3 มะเร็ต 18 1 232079
 40. วิคเอ็นเดอร์ รีสอร์ท แฟ๊กซ์ 424411 นายพนอ  มีศิลป์ นายพนอ  มีศิลป์ 124/19 3 มะเร็ต 76 2 424429
 41. เมจิค รีสอร์ท นางนลินรัตน์  ยืนนาน นางนลินรัตน์  ยืนนาน 3 มะเร็ต 20 2 424229
 42. สวนทะเล รีสอร์ท นายวิเชียร  เจริญสุข นายวิเชียร  เจริญสุข 124/90 3 มะเร็ต 20 1 233046
 43. ไทยเฮ้าส์ อินน์  เปลี่ยนชื่อ เป็นแกรนด์ ไทยเฮ้าส์  รีสอร์ท หจก.บ้านทรงไทย ละไม นางนิตา  พงษ์สุวรรณ  081-8916547 3 มะเร็ต 49 2 232190
 44. ไทยเฮ้าส์ บีช รีสอร์ท (ขออนุญาตเปิดเมื่อ 9 ต.ค.49) บ.สมุย ไทยเฮ้าส์  จำกัด (จิตนา 081-8942677)เลขที่ 131 น.ส.จีระวรรณ  ทองสุข                (05-1620214) 131 3 มะเร็ต 60 2 232451-5 418005
 45. ละไม โคโคนัท รีสอร์ท นายสุทธิพงษศ์  ชูจันทร์ นายสุทธิพงศ์  ชูจันทร์ 3 มะเร็ต 30 2 232169
 46. ลิลลี่เฮ้าส์รีสอร์ท นายไพศาล ฉัตรแก้วนภานนท์ นายไพศาล ฉัตรแก้วนภานนท์ 3 มะเร็ต 20 424231
 47. ยูโทเปีย บ.สมุย – ยูโทเปีย จำกัด น.ส.ศิริวรรณ พงศ์ฉบับนภา 3 มะเร็ต 32 2 425151
 48. มุย บังกะโล นายเฉลิมวงศ์  พงษ์ฉบับนภา 081-9586624 นายเฉลิมวงศ์  พงษ์ฉบับนภา 3 มะเร็ต 20 2 424224
 49. พาวิลเลี่ยน สมุยบูทิว รีสอร์ท นายวิรัช  พงษ์ฉบับนภา แฟ็กซ์ 424029 นายเฉลิมวงศ์  พงษ์ฉบับนภา 3 มะเร็ต 47 2 424420
 50. สมุยลากูน่า รีสอร์ท แฟ็กซ์ 424371 บ.สมุยลากูน่า รีสอร์ท จำกัด นายวิรัช  พงษ์ฉบับนภา 3 มะเร็ต 50 2 233281
 51. ไทยอโยธยาวิลล่าส์ แอนด์สปา บ. บ้านไทยหัวถนน จำกัด นายประหยัด มีเพียร(01-9233955) 3 มะเร็ต 72 2 424297
 52. ไวท์แซนด์ น.ส.ฐิราพร  สมวงษ์ 124/5 3 มะเร็ต 40 2 424298
 53. ซีรีนฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปา บ.ซีรีนฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปา จำกัด นายอุเทน  พรหมสวัสดิ์  01-3191442 3 มะเร็ต 26 2 424694-5
 54. มาย คิว สมุย บริษัท เดอะละไม จำกัด โดย นายทัศณพงษ์ 089-873776 127/11 3 มะเร็ต 78 2
 55. ปลาทูน่า นายสุทธิชัย  ฑัตติยพงศ์ นายสุทธิชัย  ฑัตติยพงศ์ 4 มะเร็ต 20 2 424138
 56. แซนด์ซี รีสอร์ท บ.แซนด์ซี แอดนื สปา รีสอร์ท จำกัด นายสุโขทัย  เหงี่ยมไพศาล 081-8940745 155 4 มะเร็ต 35 2 424026
 57. ละไม รีสอร์ท นายเม้ง  อัตถไพศาล นายเม้ง  อัตถไพศาล 4 มะเร็ต 26 2 424124
 58. เรเนซองซ์ เกาะสมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา (เดิมบุรีรายา) บ.เอราวัณ สมุย จำกัด (ทราย แผนกบัญชี) 4 มะเร็ต 78 2 429300
 59. ตาปี  บังกะโล นายจำปี  มีเดช นายจำปี  มีเดช 173/2 4 มะเร็ต 17 1 424096
 60. โนเนม นายเฉลิมพล  จันทรัมพร นายเฉลิมพล  จันทรัมพร 4 มะเร็ต 14 1 231052
 61. สุขเกษม บังกะโล นายพิสิฐ  สุขเกษม นายพิสิฐ  สุขเกษม 4 มะเร็ต 16 2 424119
 62. เดอะสปาร์  บังกะโล  เปลี่ยนชื่อเป็น เดอะ สปา  รีสอร์ท บ.เดอะ สปา  รีสอร์ท จำกัด นางศิริพร  บุญหาญ 4 มะเร็ต 18 2 230855
 63. โรสการ์เด้น บังกะโล นายสถิตย์  พงศ์ฉบับนภา นายสถิตย์  พงศ์ฉบับนภา 4 มะเร็ต 16 2 424115
 64. มานิตา รีสอร์ท น.ส.มานิตา  ทวยเจริญ น.ส.มานิตา  ทวยเจริญ 4 มะเร็ต 7 1
 65. วิคเอ็นเดอร์ วิลล่า บ.จัสอิน จำกัด นางบันเค็มเบอร์ แกร์เล็นเดอร์ 4 มะเร็ต 19 2 424116
 66. จังเกิลปาร์ค รีสอร์ท บ.จังเกิลปาร์ค รีสอร์ท จำกัด น.ส.คาเซอรัน  มารี มาลค์ซ 4 มะเร็ต 29 2 418035
 67. เบย์วิว รีสอร์ท บ.โวล์ฟกัง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด นายโวล์ฟกัง  โซลเนอร์ 4 มะเร็ต 22 2 413320-1
 68. สมุย ยอร์ช คลับ นายสิทธิพร  ตรังคสมบัติ นายสิทธิพร  ตรังคสมบัติ 4 มะเร็ต 43 2 422226
 69. ท้องตะเคียน  รีสอร์ท นายประเสริฐ  สุขเกษม นายอุดมศักดิ์  สุขเกษม 07-8827959 4 มะเร็ต 23 2 230978
 70. ซิลเวอร์ บีช รีสอร์ท นางนิตยา  ปัทมพงศา นางนิตยา  ปัทมพงศา 4 มะเร็ต 19 2 422475
 71. เบพเวอลี่ฮิลล์ รีอสร์ท นายจตุรงค์  ทองน้อย นายจตุรงค์  ทองน้อย 211 4 มะเร็ต 9 2 422232
 72. ไฮคอรัลโคฟ บังกะโล นางสุปราณี  ภูวเศรษฐาวร นางสุปราณี  ภูวเศรษฐาวร 210/3 4 มะเร็ต 25 2 422495
 73. คอรอลโคฟ ชาเล่ย์ แฟ็กซ์ 422496 นายเสนีย์  ภูวเศรษฐาวร 081-8930343 นายเสนีย์  ภูวเศรษฐาวร 210 4 มะเร็ต 70 3 422260-1
 74. คอรัลโค๊ฟ รีสอร์ท นายเกรียงศักดิ์  เค้าอุทัย นายเกรียงศักดิ์  เค้าอุทัย 177 4 มะเร็ต 18 2 422126
 75. คริสตัล เบย์  รีสอร์ท นายไพศาล  อำไพ 205 4 มะเร็ต 19 2 422677
 76. วิคเอ็นเดอร์ บังกะโล 2 นายไพศาล  อำไพ นายไพศาล  อำไพ 205 4 มะเร็ต 33 1 424417
 77. ลาแมร์ สมุย รีสอร์ท (ขออนุญาตเปิดเมื่อ 9 ต.ค.49) นายชัยวัฒน์  สุขเกษม (01-8947690) 146/49 4 มะเร็ต 20 2 458347
 78. พร้อมสุขบุรี (เปิด 20 ก.พ.51) นางสุชีพ  ชัยวิชญชาติ 146/56 4 มะเร็ต 17 2 0869988229 นายกนฑรี
 79. สมุย คลิฟ วิว รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปิด 20 ก.พ. 51 นายสุขเกษม เหล่าหงษ์เกียรติ(081-5378235 จารึก) 211/1 4 มะเร็ต 48 2 077-414001-10


รายชื่อโรงแรม
อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (บ่อผุด)
ลำดับที่  ชื่อโรงแรม เจ้าของโรงแรม  ผู้จัดการโรงแรม ที่ตั้ง จำนวนห้องพัก  ประเภทโรงแรม  โทรศัพท์
        เลขที่ หมู่ที่       
1  บ่อผุด รีสอร์ท แอนด์ สปาร์ 245776  บ.บ่อผุด พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด นายสรพงค์  ลิ้มสุวรรณ 245644  12/12  1  บ่อผุด 61 2  245777
2  บัญดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา  บ.สยามเอสเตท จำกัด  แฟ็กซ์ 427340 นายอดิศักดิ์  พันสัน04-0884258   1  บ่อผุด 151 2  245795-800
3  อนันตรา  รีซอร์ท แอนด์ สปา สมุย  บ.สมุย รีซอร์ท แอนด์ สปา จำกัด นายสุพจน์  ทวีรัตน์    1  บ่อผุด 78 2  428300
4  สมายเฮ้าส์  บังกะโล  นายสุวภักดิ์  วงศ์จรรโลงศิล
081-8932094 นายสุวภักดิ์  วงศ์จรรโลงศิล 1 บ่อผุด 29 2 425361 5 สมายเฮ้าส์ลัคซูรี่ หจก.สมายเฮาส์ ลัคซูรี่ นางสุดาวรรณ  วงศ์จรรโลงศิล
081-8934981 1 บ่อผุด 15 2 6 พีช  รีสอร์ท บ.พีช รีสอร์ท จำกัด นายวิศัลย์  ภู่ไพบูลย์ 178 1 บ่อผุด 77 2 425357 7 โคโคนัท คาล์ม บีช บังกะโล นายธรรมรักษ์  โมระกรานต์ น.ส.สว่างจิต  โมระกรานต์ 1 บ่อผุด 18 2 425518 8 คาล์มบีช รีสอร์ท น.ส.มะลิวรรณ  ล้วนงาม น.สงมะลิวรรณ  ล้วนงาม 1 บ่อผุด 19 2 245160 9 สมุยปาล์มบีช รีสอร์ท แฟ้กซ์425358081-8499924 ปฏิมา บ.สมุยปาล์มบีช รีสอร์ท (081-9701768 สายัณห์) นางวัลลีย์  ปราสาททองโอสถ (จองห้อง  วิชัย 085-0449032) 175/3 1 บ่อผุด 76 3 425494-5 10 สมุยปาล์มบีช รอยัลวิง (20 ก.พ.51) บรษัท สมุยปาล์มบีช รอยัลวิง จำกัด 175/47 1 บ่อผุด 70 2 425494-5 11 ลาวาณา  ขอเปิด 13 มิ.ย.50 นายสุวรรณ  ภู่พกสกุล 081-7212339 180/1 1 บ่อผุด 39 2 425631 12 เวิลด์ รีสอร์ท  แฟ็กซ์ 425355 หจก.สมุยเวิลด์ รีสอร์ท น.ส.สุภิญญา  ศรีทองกุล (อาจารย์ภิญโญ 081-8932093) 1 บ่อผุด 46 3 425356 13 แซนดี้  รีสอร์ท แฟ็กซ์ 425325 หจก.แซนดี้ รีสอร์ท นายนรินทร์  ปราณีกิจ (081-8930242) 1 บ่อผุด 72 2 425353-4


-2- ลำดับที่ ชื่อโรงแรม เจ้าของโรงแรม ผู้จัดการโรงแรม ที่ตั้ง จำนวนห้องพัก ประเภทโรงแรม โทรศัพท์ เลขที่ หมู่ที่ ตำบล 14 ซาเซ็น บูติค รีสอร์ท น.ส.ฐิติมา  ฟ้าทวีพร น.ส.ฐิติมา  ฟ้าทวีพร 1 บ่อผุด 28 2 425085 15 บ้านบ่อผุด บ.ชอร์ลายน์ เซอร์วิทเซล จำกัด นายโดมินิค  จอห์น ฮอล์ล 1 บ่อผุด 14 1 425524 16 คาเปเดียม (ขออนุญาตเปิดเมื่อ
9 ต.ค.49) บ.คาริโอก้า นายจังคริสโตเฟ่ (นายณรงค์ฤทธิ์ 01-0844327) 1 บ่อผุด 19 2 427195 17 เขาพระ ซีวิว รีสอร์ท บริษัท สองศักคอนตรัคชั่น จำกัด 1 บ่อผุด 30 2 0874657885 ศักดา ไอบิส บริษัท ดิเอราวัณ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) 084-0140452 สรชัย 197 1 บ่อผุด 260 2 914888 18 เซ็นทรัลย์ เบย์รีสอร์ท (หมู07-3839873) นายชัยวัฒน์  โชคคณาพิทักษ์ นายชัยวัฒน์  โชคคณาพิทักษ์ 2 บ่อผุด 35 2 422118 19 บานานา แฟนซี รีสอร์ท บ.โรงแรมบานานา แฟนซี รีสอร์ท จำกัด นางหนูเอียง  พูลสวัสดิ์ 201 2 บ่อผุด 73 2 413483 20 บ้านเฉวง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา บ.บ้านเฉวง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด นางหนูเอียง  พูลสวัสดิ์422403 90/1 2 บ่อผุด 50 2 230310 21 ซิลเวอร์ แซนด์ รีสอร์ท นายสุวพัฒน์  สมหวัง นายสุวพัฒน์  สมหวัง 13/2 2 บ่อผุด 34 2 422161 22 บีช คอมเบอร์ 422388 บ.เอ็นเอสวายแอนท์ เอสโซซิเอส จำกัด นายปีเตอร์ โฮเจต ฟรานด์ มาเทอร์ 2 บ่อผุด 58 2 422037-40 23 ชบาสมุย รีสอร์ท422380 บ.ชบา รีสอร์ท จำกัด นายนิตย์  ศรีปภาวดี 19 2 บ่อผุด 32 3 422135 24 ชบา โอเชี่ยนวิง  แฟ็กซ์ 422380 บ.ชบา รีสอร์ท จำกัด นายปรีชา  มหิทธิเศรษฐ์ 3/10 2 บ่อผุด 61 2 422135 25 คิงส์การ์เด้น รีสอร์ท นางตรีนุช  ชูแข นางตรีนุช  ชูแข 12 2 บ่อผุด 32 2 422304 26 ดิวครอปฮัท นายผ่อน  สอนสงค์ นายผ่อน  สอนสงค์ 2 บ่อผุด 24 2 230557 27 บ้านสมุย รีสอร์ท บ.บ้านสมุยรีสอร์ท จำกัด นายกณิศ  จันทร์มณี 2 บ่อผุด 79 2 422415 28 ลองบีช ลอร์ด นางยมนา  พูลสวัสดื นางยมนา  พูลสวัสดื 2 บ่อผุด 44 2 422373


-3- ลำดับที่ ชื่อโรงแรม เจ้าของโรงแรม ผู้จัดการโรงแรม ที่ตั้ง จำนวนห้องพัก ประเภทโรงแรม โทรศัพท์ เลขที่ หมู่ที่ ตำบล 29 มาลีบู บีช รีสอร์ท 231242 บ.มาลีบู  บีช รีสอร์ท จำกัด นายชัยยศ  ลี (สมภพ 081-9564239) 15/2 2 บ่อผุด 24 2 422386 30 เบส บีช413876 นายนุช  พรหมจันทร์ นายนุช  พรหมจันทร์ 167 2 บ่อผุด 20 2 422410 31 เอเวอร์กรีน รีสอร์ท นายคะเน  คุ้มพร้อม นายคะเน  คุ้มพร้อม 2 บ่อผุด 19 1 422259 32 เฉวงการ์เด้นบีช 3    231168 น.ส.ปิญาพร  เพชรแก้ว น.ส.ปิญาพร  เพชรแก้ว 2 บ่อผุด 30 2 422403 33 เฉวงการ์เด้นบีช 1 น.ส.ปิญาพร  เพชรแก้ว น.ส.ปิญาพร  เพชรแก้ว (โบว์ 089-6788149) 2 บ่อผุด 60 2 422265 34 เฉวงการ์เด้นบีช 2 น.ส.ปิญาพร  เพชรแก้ว น.ส.ปิญาพร  เพชรแก้ว 2 บ่อผุด 36 2 422265 35 กรีนเกสเฮาส์ นายคะเน  คุ้มพร้อม นายคะเน  คุ้มพร้อม 2 บ่อผุด 17 1 422611 36 พีแอนด์พี สมุย รีสอร์ท ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศิริ  เลิศอำนวยกร ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศิริ  เลิศอำนวยกร 4 2 บ่อผุด 60 2 422540- 37 สมุยคอรัล รีสอร์ท นายประดิษฐ  ทองมาก นายประดิษฐ  ทองมาก 2 บ่อผุด 45 2 422143 38 โคโคนัท โกร๊ฟ นายสุชาติ  คงจินดา นายสุชาติ  คงจินดา 2 บ่อผุด 26 2 422268
-4- ลำดับที่ ชื่อโรงแรม เจ้าของโรงแรม ผู้จัดการโรงแรม ที่ตั้ง จำนวนห้อง ประเภทโรงแรม โทรศัพท์ เลขที่ หมู่ที่ ตำบล 39 ลัคคี้มาเธอร์  บังกะโล นายประเทือง  ทองมาก นายประเทือง  ทองมาก 2 บ่อผุด 29 2 230931 40 เฉวง วิลล่า บีช รีสอร์ท231124 บ. ปังคานนท์ จำกัด ร.ท.หญิงเกษิณี  ปังคานนท์ 2 บ่อผุด 42 2 231125 41 บ้านมณเฑียร 1 น.ส.เบญจวรรณ  สุทธิกลม น.ส.เบญจวรรณ  สุทธิกลม 2 บ่อผุด 28 1 422168 42 บ้านมณเฑียร 2 แฟ็กซ์ 422145 น.ส.เบญจวรรณ  สุทธิกลม นายเรืองนาม  ใจกว้าง  231362 2 บ่อผุด 27 1 422169 43 เฉวงรีเจ้นท์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา 422222 บ.เฉวงรีเจ้น จำกัด นายขจร  อุไรวรรณ 081-9799769
083-1828218 155/4 2 บ่อผุด 70 3 422008-10 44 เฉวงรอแยล บีช รีสอร์ท บ.เฉวงรอแยล จำกัด นายพรเทพ  ณ ถลาง 155/7 2 บ่อผุด 68 3 422008 45 ดิไอร์แลนด์ แฟ็กซ์ 230942 บ.อาร์เอฟที จำกัด นายทวี  พรหมพฤกษ์ 081-5351374 2 บ่อผุด 60 2 230751-3 46 เฉวง ชาเล่ย์ นายสุธรรม  สามทอง นายสุธรรม  สามทอง 081-7875897 2 บ่อผุด 13 1 230777 47 รีเล็กซ์ รีสอร์ท หจก.ขวัญตา  การท่องเที่ยว น.ส.ขวัญตา  จีนหนู 2 บ่อผุด 31 2 422475 48 โอพี  บังกะโล น.ส.พรรณพร  เลิศอำนวยการ น.ส.พรพรรณ  เลิศอำนวยพร 111 2 บ่อผุด 30 2 422424 49 เมอร์เคียว รีสอร์ท สมุย230866 บ.โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท นายกฤษณ์  จุฑามาศ 2 บ่อผุด 74 2 230864-5 50 แอลฮัท  บ. อาร์ เอฟ ที จำกัด 2 บ่อผุด 32 2 51 แอล รีสอร์ท (เปิด 22 ธ.ค.49) บ. อาร์ เอฟ ที จำกัด (ทวี 081-5351374) 2 บ่อผุด 17 2
-5- ลำดับที่ ชื่อโรงแรม เจ้าของโรงแรม ผู้จัดการโรงแรม ที่ตั้ง จำนวนห้องพัก ประเภทโรงแรม โทรศัพท์ เลขที่ หมู่ที่ ตำบล 52 สมุยนาเทียน  รีสอร์ท422604 หจก.จิตระพี (หมู 07-3839873) นายวชิระ  สถิรกุล 101/2 2 บ่อผุด 51 3 231340 53 ปาล์ม ไฮแลนด์ โฮเต็ล นายอิสระ  พรหมสวัสดิ์01-8914597 นายอิสระ  พรหมสวัสดิ์ 101 2 บ่อผุด 47 2 413125 54 เฉวงบลูลากูน แฟ้กซ์ 422401 บ.พาร์ควิว จัด น.ส.ซีบีร์ วีเบอร์ 2 บ่อผุด 71 2 422037-40 55 อมารี ปาล์มรีฟ รีสอร์ท บ.อันทาร่า ฮอลิเดย์พาร์ค จำกัด นายจักรกฤษณ์  เสาวไพบูลย์  แฟ็กซ์422394 14/3 2 บ่อผุด 104 2 422015 56 เมืองกุเรปัน บ.จันทณ์สมุทร จำกัด นายอุดมเดช  บุณยรักษ์ 100 2 บ่อผุด 40 2 422305 58 คอโต้ มาร์เตส บ.คอโต้ จำกัด นายแพรททริค ปอเคอแว 2 บ่อผุด 15 2 230041 59 แฟมิลี่ สมุย ห.จ.ก.แฟมิลี่ สมุย นายฉัตรชัย  เตชะศรินทร์ 119 2 บ่อผุด 37 2 422470 60 บ้านหาดงาม แฟ้กซ์ 231520 บ.เฉวง เพนนินซูล่า  จำกัด นายสำเร็จ  รัตนวิชา
(081-1255569) 154 2 บ่อผุด 40 2 231500-20 61 ชบาคาบาน่า บีช รีอสร์ท 230999 บ.ชบา  คาบานา บีช รีสอร์ท จำกัด นายนิตย์  ศรีปภาวดี 160 2 บ่อผุด 78 2 231355 62 คาบาน่า แกรนด์วิว
แฟ็กซ์ 231620 บ.แกรนด์ วิว จำกัด นายประโยชน์  ขวยเจริญ (06-5194994) 2 บ่อผุด 74 2 231619 63 ลักกี้ มาเธอร์ บังกะโล 2 (20 ก.พ.51) นายพีระยุทธ  ทองเผือก
086-2685992 2 บ่อผุด 15 2 077-230931

-6- ลำดับที่ ชื่อโรงแรม เจ้าของโรงแรม ผู้จัดการโรงแรม ที่ตั้ง จำนวนห้องพัก ประเภทโรงแรม โทรศัพท์ เลขที่ หมู่ที่ ตำบล 64 มัดหลัง รีสอร์ท บ.นาคะประทีป น.ส.ปวิณี  นาคะประทีป 2 บ่อผุด 24 2 422405 65 ปาปิยอง  รีสอร์ท บ.โฟรวองซ์ จำกัด นางทิพวรรรณ  โต๊ะบวช 2 บ่อผุด 20 2 231169 66 คอรัลเบย์ รีสอร์ท บ. คอรัลเบย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด น.ส.อรดี  พรวิวัฒน์ 2 บ่อผุด 42 2 422223-4 67 เมืองสมุย สปา รีสอร์ท บ.ดร็อปอิน สมุย จำกัด นายเชาว์  เหงี่ยมไพศาล 2 บ่อผุด 53 2 429700 68 เฉวงเบย์วิว รีสอร์ท บ. เฉวงเบย์วิว    จำกัด นางยุพา  คุ้มพร้อม01-8917912 9/39 2 บ่อผุด 2 414071 69 โนวา สมุย รีสอร์ท แฟ้กซ์ 230866 บ.โอเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด นายกฤษณ์  จุฑามณี 147/3 2 บ่อผุด 68 2 230864-5 70 โนราห์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา บ.ฟ้าสมุยจำกัด  แฟกซ์  413990 นายณรงค์ศักดิ์    รัตนรักษ์  413999 2 บ่อผุด 72 3 429400 71 ไอยรา  บีช โฮเต็ล แอนด์ พลาซ่า (คุณติน 09-8893806) บ.ไอยรา  บีช โฮเต็ล แอนด์ พลาซ่า จำกัด นายพิเชษฐ์  พงพิทักษ์เมธา แฟกซ์  231642 (อนุชา  01-9881878) 90/13-16 2 บ่อผุด 69 2 231629-41 72 บุรี รสา วิลเลจ บ.เดย์สตาร์ จำกัด (นายพนบ 06-9452563) 2 บ่อผุด 32 2 230222 73 เลคไซด์เรสซิเดนซ์ บ. เลคไซด์เรสซิเดนซ์ จำกัด นายณรงค์ศักดิ์  รัตนรักษ์ 2 บ่อผุด 33 2 429407 230234 74 กานดาบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ขออนุญาตเปิดเมื่อ 9 ต.ค.49) บ.กานดาบุรี สมุย จำกัด (นายวิทยา 081-8935326) นายประเวศ (01-8916166) 20 2 บ่อผุด 78 3 428888 F 428899 75 บริษา บีช รีสอร์ท แอน สปา (ขออนุญาตเปิดเมื่อ 9 ต.ค.49) บ.ภูรีอันดามัน จำกัด นายวิวัฒน์(01-6932533)                173/22 2 บ่อผุด 57 2 231997 76 เดอะไลบรารี่ (ขออนุญาตเปิดเมื่อ
13 มิ.ย.50 –12 มิ.ย.55) บ.กมลธรรม จำกัด โดย นายเกษมธรรม  สอยสง                                           14/1 2 บ่อผุด 26 2 422767


-7- ลำดับที่ ชื่อโรงแรม เจ้าของโรงแรม ผู้จัดการโรงแรม ที่ตั้ง จำนวนห้องพัก ประเภทโรงแรม โทรศัพท์ เลขที่ หมู่ที ตำบล 77 วิลล่า ลาวาณา อีสท์ วิง 14 พ.ค. 51 บ.ลาวาณา บีช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด นายสุวรรณ 081-7212339 2 บ่อผุด 64 2 78 วิลล่า ลาวาณา บ.ลาวาณา บีช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด นายสุวรรณ 081-7212339 2 บ่อผุด 59 2 79 แหลมดิน โฮเต็ล บ.แหลมดิน กรุ๊ป จำกัด 3/57 2 บ่อผุด 36 2 422202 80 มาริน นายกำพล  สอนสงค์ 111/1 2 บ่อผุด 30 2 422416 เฉวงบีช  โฮเทล นายสืบศักดิ์  ศรีฟ้า 0816673883 สืบศักดิ์ 160/31 2 บ่อผุด 36 2 422748-8- ลำดับที่ ชื่อโรงแรม เจ้าของโรงแรม ผู้จัดการโรงแรม ที่ตั้ง จำนวนห้องพัก ประเภทโรงแรม โทรศัพท์ เลขที่ หมู่ที่ ตำบล 81 สมุยเบย์วิว วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท บ.สมุยเบย์วิว วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท จำกัด นายสมชาย  ลอยมา 104 3 บ่อผุด 48 3 413540-5 82 บ้านหินทราย รีสอร์ท (แหม่ม01-8839770) บ.พาราไดซ์ ไอซ์แลนด์ รีอสร์ท จำกัด นายภาสกร  โตษยานนท์ 3 บ่อผุด 45 2 422624 83 เบิดส์  อาย  วิว หจก.กมลทอง น.ส.สุขวสา  ถือซื่อ 103 3 บ่อผุด 11 2 422278 84 พงษ์เพชรเกส โตเต็ล230473 บ.พงษ์สิทธิเขตต์เรียลเอสเตสแอนเฮาส์ จำกัด นายพงษ์ไพโรจน์
รัตชะทรัพย์ 3 บ่อผุด 43 - 230356 85 อิมเพียน่า รีสอร์ท แอนด์ สปาร์ บ.ซิลเวอร์บีช จำกัด นางเย็นจิต  เครือทอง 91/2-3 3 บ่อผุด 49 3 422011 86 อิมเพียน่า สมุย รีสอร์ท  แอนด์ สปา บ.เซาท์ซอร์ จำกัด นางวัลลีย์  ปจันทบุตร 91/2-3 3 บ่อผุด 49 2 422011 87 อิมพีเรียล สมุย 422396 บ.ทีซีซี ลักซ์ซูรี่ โฮเทลส์กรุ๊ป จำกัด นายสมหวัง  เต็มพรสิน 86 3 บ่อผุด 144 3 422020-6 88 นิวสตาร์ แฟ็กซ์ 422325 ขอเปิดใหม่  เป็น  (14  พ.ค.51) นิวสตาร์ บีช รีสอร์ท - เกาะสมุย นางเจียมจิตร์  เรืองจันทร์   เป็น หจก สมุยนิวสตาร์ รีสอร์ท 83 3 บ่อผุด 74 2 422346 422084 89 เฉวงน้อยบีช โฮเต็ล นางพิมพ์พร  ทองสุข นางพิมพ์พร  ทองสุข 4/5 3 บ่อผุด 43 1 422255-6 90 เดอะแฟร์เฮาส์บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล (สันติ081-8925084) บ.เดอะแฟร์เฮาส์บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ลจำกัด นายวิทยา  ทองสุข แฟ็กซ์422373 124-124/12 3 บ่อผุด 78 3 230463-4 91 เฟิร์ส บังกะโล บีช รีสอร์ท นางอรพิน  วิริยานนท์ นางอรพิน  วิริยานนท์ 4/6 3 บ่อผุด 53 2 422327 92 สมุย เฟิร์ส เฮาส์
(น้องแตง 01-9683966) นางปนัดดา  เจริญผล นางปนัดดา  เจริญผล 3 บ่อผุด 38 2 413755 93 เฟิร์สบังกะโล422243 นายอรพิน  วิริยานนท์ นายสว่าง  ศรีขวัญ 4/6 3 บ่อผุด 42 2 422327 94 ซีไซด์230928 นางสุเลี่ยน  แซ่อุ่ย นางสุเลี่ยน  แซ่อุ่ย 3 บ่อผุด 23 2 422364 95 ซีสเคป บีช รีสอร์ท บ.บิ๊กเว็สท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 160/49 3 บ่อผุด 53 2 332098


-9- ลำดับที่ ชื่อโรงแรม เจ้าของโรงแรม ผู้จัดการโรงแรม ที่ตั้ง จำนวนห้องพัก ประเภทโรงแรม โทรศัพท์ เลขที่ หมู่ที่ ตำบล 96 สมุยพาราไดซ์ เฉวง บ.สมุยสมวงศ์กรุ๊ฟ นายทนงศักดิ์  สมวงศ์ 3 บ่อผุด 32 2 422176 230294 97 ซอง ซู ซี สมุย บ.เดอะไวท์เฮาส์ เฉวง 1993 นางสุนันท์ วิสุทธิ์แสง 4/4 3 บ่อผุด 10 2 422044 98 สมุยอินเตอร์เนชั่นแนล รีโซเทล บ.สมุยอินเตอร์เนชั่นแนลรีโซเทล422443 นายธนัช  ส่งตระกูล 422021 (คุณป้อม 01-5694308) 17/17 3 บ่อผุด 50 2 422275 99 บ้านทะเล รีสอร์ท413557 นางบัณฑิตา  เลื่อนราม นางบัณฑิตา  เลื่อนราม 17/36 3 บ่อผุด 38 2 413555 100 สมุย ลากูน เบย์413739 นายชนายุส  รัสมีทัต นายชนายุส  รัสมีทัต 3 บ่อผุด 22 2 413740 101 ป๊อปปี้สมุย422420 บ.สมุยพาราไดซ์ จำกัด นางรุ่งทิพย์  เดชสนธิ 28/1 3 บ่อผุด 24 2 422419 102 เฉวงโคฟรีโซเทล  F422509-10 น.ส.ภรภัทร์  ประพฤติชอบ นายชัชระชัย  เพ็ญโฉม 17 3 บ่อผุด 73 2 422420 103 เฉวงคาบาน่า รีสอร์ท 422740 หจก.เฉวงคาบาน่า รีสอร์ท นายประโยชน์  ขวยเจริญ 17/3 3 บ่อผุด 40 2 422377 104 เฉวงรีสอร์ท นายพิพัฒน์  มานะสุทธิ์ นายพิพัฒน์  มานะสุทธิ์ 3 บ่อผุด 71 2 422230 105 เซ็นทรัลสมุยบีช รีสอร์ท เปลี่ยนชื่อ  14 พ.ค.51 เซ็นทาราแกรนด์บีช รีสอร์ท สมุย บ.เซ็นทรัล สมุย บีช รีสอร์ท จำกัด ขอลดจำนวนห้องพักจาก 208
เป็น 203 (7 ส.ค.51) นายธีรยุทธ  จิราธิวัฒน์ 3 บ่อผุด 203 3 230500 106 เทรดวินน์ บ.พัทยาเชลลิ่งเซนเตอร์ จำกัด นางวรรณวิลัย  สตอล 3 บ่อผุด 29 2 230602-4 107 สมุยพลาซ่า09-7242474 บ.สมุยพลาซ่า เมเนจเมนท์ จำกัด นายอารยะ  อาวจำปา
01-5384264,081-7373076 19/16 3 บ่อผุด 56 2 414260-3 108 เฉวงบุรี รีสอร์ท422465 นายสิทธิพร  ตรังคสมบัติ นายสิทธิพร  ตรังคสมบัติ
(แสวง09-8758705) 3 บ่อผุด 63 2 422230 109 เฉวงบุรี บีช รีสอร์ท นายสิทธิพร  ตรังคสมบัติ นายสิทธิพร  ตรังคสมบัติ 3 บ่อผุด 54 2 422465 110 เลอ ปาราดีส์ บูติค รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปิด 2 พ.ย.2550) บ.เลอ ปาราดีส์ จำกัด 3 บ่อผุด 14 2


-10- ลำดับที่ ชื่อโรงแรม เจ้าของโรงแรม ผู้จัดการโรงแรม ที่ตั้ง จำนวนห้องพัก ประเภทโรงแรม โทรศัพท์ เลขที่ หมู่ที่ ตำบล 111 สมุยเมอร์เมด รีสอร์ท หจก.สมุยเมอร์เมด จำกัด นายธีระ  บัณฑวรรณ 4 บ่อผุด 30 2 425282 112 ลีส์ บูกาเนส บ.เดไวท์ จำกัด นางแอลลีน  โบคคาร่า 4 บ่อผุด 2 07-8885567 113 พงษ์เพชรเซอร์โวเทล บ.เมจิคแลนด์แดนมหัศจรรย์ ฟาร์ม จำกัด นายพงษ์ไพโรจน์  รัชตะทรัพย์ 4 บ่อผุด 20 2 245100 114 โอเชี่ยน วิว รีสอร์ท01-6999901 น.ส.นัทธมน  ทรงกิจวรกุล น.ส.นัทธทน  ทรงกิจวรกุล 4 บ่อผุด 17 2 231500 115 ซีเคร็ด การ์เด้นท์ บ.เจซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด นายจอห์น จาร์แมน
01-2722077 22/1 4 บ่อผุด 6 2 245255 116 กินรี นางอมรรัตน์  ทองเรือง นางอมรรัตน์  ทองเรือง 73/2 4 บ่อผุด 14 2 425217 117 ซัมบาล่า บ.เจส ซี คูส จำกัด นายจูเลียส  เบอร์นาร์คคลุก 23/2 4 บ่อผุด 13 2 425330 118 บีชเฮาส์ สมุย โฮเต็ล นางลิวรรณ  สมุหเสนีโต นางลิวรรณ  สมุหเสนีโต 16/34 4 บ่อผุด 41 2 245700-6 119 โคโม่ บังกะโล นางโสพิศ  เกตุชู นางโสพิศ  เกตุชู 58 4 บ่อผุด 11 2 425210 120 สมุยลอร์ด425535 นายเชนชัย  โชติกมาศ นายเชนชัย  โชติกมาศ 82 4 บ่อผุด 11 1 430260 121 นาราการ์เดนบีช รีสอร์ท บ.สมุยคอนวีเนียนท์สโตร์ จำกัด นายกิตติภูมิ  ปราสาททองโอสถ 4 บ่อผุด 40 2 425364 122 บลูไดมอนด์ ลอร์ด น.ส.อิสริยา  บุญน้อย (01-7531443) 11/19 4 บ่อผุด 10 2 484520 123 ซันเซท 2 บังกะโล น.ส.อรอุมา  เอมรุจิ 081-8942435 น.ส.อรอุมา  เอมรุจิ 33/4 4 บ่อผุด 19 2 425155

-11- ลำดับที่ ชื่อโรงแรม เจ้าของโรงแรม ผู้จัดการโรงแรม ที่ตั้ง จำนวนห้องพัก ประเภทโรงแรม โทรศัพท์ เลขที่ หมู่ที่ ตำบล 124 สมุยเพนนินซูล่า สปาร์ แอนด์ รีสอร์ท บ.สมุยเพนนินซูล่า จำกัด แฟ้กซ์ 428133 นางสุธาสินี  เสราะพันธุ์ 5 บ่อผุด 48 3 428100 125 อิมพีเรียลเรือและบ้านสมุย 245305 (คุณสว่าง  09-8271779) บ.ทีซีซี โฮเทล คอลเลคชั่น จำกัด แฟ้กซ์  247988 นายฮันต์  ทรืบ 5 บ่อผุด 210 3 425041 126 ฉัตรแก้ว รีสอร์ท นายไพรัช  เกตุแว นายไพรัช  เกตุแก้ว 5 บ่อผุด 15 2 425109 127 เชิงมนต์ หจก.เชิงมนต์  เฟรมมิลี่ นายสุชาติ  ศิริยงค์ 24/3 5 บ่อผุด 34 2 425372 128 เดอะไวท์เฮาส์ บ. ทรี เจ พี จำกัด นายอลันชาง
(คุณเร 06-5939506) 59/3 5 บ่อผุด 40 2 247921-3 129 ศาลาสมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา บ.ศาลาสมุย  จำกัด02-2312588 นายประชา  พัทธยากร 137/49 5 บ่อผุด 69 2 245888 130 พีเอส วิลล่า นายไพรัตน์  สามสุวรรณ นายไพรัตน์  สามสุวรรณ 24/2 5 บ่อผุด 16 2 425160 131 โอโซเล่ย์ นางจุฑาพร  บุ๋ยเซอเรท 01-8919196 นางจุฑาพร  บุ๋ยเซอเรท 24/37 5 บ่อผุด 25 2 425232 132 บ้านท้องทราย บ.ท้องทรายเบย์คอทเทจน์ แอนด์โฮเต็ล จำกัด นายบุรัตน์  มังคละคีรี 5 บ่อผุด 77 2 245480 133 ศิลา เอวาซอน ไฮด์อะเวย์  เปลี่ยนชื่อเป็น ซิกส์เซ้นส์ ไฮอะเวย์ สมุย(7 ส.ค.51) บ.สมุยแหลมสำโรง จำกัด นายประชา  พัทธยากร 9/10 5 บ่อผุด 69 2 245678 134 ไฮแลนด์วิว นายสัมฤทธิ์  ผลผลา นายสัมฤทธิ์  ผลผลา 5 บ่อผุด 38 2 135 สมุย ฮันนี คอทเทจ นายสำเริง  มีศิริ 5 บ่อผุด 20 2 245032 136 แอทแลนทิส รีสอร์ท แอนด์ สปา ขอเปิด 7 ส.ค.51 บริษัท แอทแลนทิส ลาสท์ พาราไดซ์ จำกัด 63/150 5 บ่อผุด 30 2 248528-29 137 เมลาตี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา บริษัท พัฒนธน แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด 9/99 5 บ่อผุด 79 2 913400 913444F • อารยาบุรี ไม่ได้ขอนุญาต 427500-1 -12- ลำดับที่ ชื่อโรงแรม เจ้าของโรงแรม ผู้จัดการโรงแรม ที่ตั้ง จำนวนห้องพัก ประเภทโรงแรม โทรศัพท์ เลขที่ หมู่ที่ ตำบล 138 ซิตี้โฮเต็ล หจก.เฉวงมิลเลี่ยนแบร์ นายถุย  วิริยะจรรยงค์ 6 บ่อผุด 45 2 422229 139 เบด แอนด์ เบรกฟาสท์ ขออนุญาตเปิดเมื่อ
13 มิ.ย.50 –12 มิ.ย.55 นายชวลิต  นันทรักษ์                         25/69 6 บ่อผุด 34 2 081-8839770 (แหม่ม)


รายชื่อโรงแรม อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (แม่น้ำ) ลำดับที่ ชื่อโรงแรม เจ้าของโรงแรม ผู้จัดการโรงแรม ที่ตั้ง จำนวนห้องพัก ประเภทโรงแรม โทรศัพท์ เลขที่ หมู่ที่ ตำบล 1 ชาลี  วิลล่า 04-0536107 ชาลี นางปาน  วงศ์สุวรรณ นางปาน  วงศ์สุวรรณ 1 แม่น้ำ 18 2 2 รัสต้า เบบี้ 2 นางประคอง  บุญทัน นางประคอง  บุญทัน 1 แม่น้ำ 17 2 3 แม่น้ำ วิลล่า นายเกี้ยว  เค้าสุวรรณ นายเกี้ยว  เค้าสุวรรณ 5 1 แม่น้ำ 20 2 425501 4 พาราไดซ์บีช รีสอร์ท บ.สมุยพาราไดส์ รีสอร์ท จำกัด นายทนงศักดิ์  ชวนชื่น 18/8 1 แม่น้ำ 97 2 247227 5 นิวลาพาซ วิลล่า นายธัญญะ  ทองจันทร์ นายธัญญะ  ทองจันทร์ 1 แม่น้ำ 40 2 425296 6 เนียร์ซี รีสอร์ท นางพวงเล็ก  รักษาวงศ์ นายรักษา  รักษาวงศ์ 18/10 1 แม่น้ำ 20 2 425381 7 ซีซอ 2บังกะโล น.ส.แพรวพรรณ  ทองเฝือ น.ส.แพรวพรรณ  ทองเฝือ 1 แม่น้ำ 15 2 425194 8 ซีซอ บังกะโล นายสุทัศน์  พรหมจันทร์ นายสุทัศน์  พรหมจันทร์ 1 แม่น้ำ 17 2 425280 9 มูลฮัท บ. แม่น้ำเอเคเอ เทรดดิ้ง จำกัด นายอลาส  แตร์ ลินคอบ แบนน๊อค 67/2 1 แม่น้ำ 20 2 425247 10 อุบลวิลล่า นางอุบล  ดีดับเข็ญ นางอุบล  ดีดับเข็ญ 1 แม่น้ำ 15 2 425414 11 แม่น้ำ บีช บ.คาสเติล ดัคลาส จำกัด นางทรงพรรณ  กิตติดุษฏีกุล01-8941448 82/2 1 แม่น้ำ 20 2 425597 12 แม่น้ำ วิลเลจ นายสว่าง ฟ้าสว่าง นายสว่าง  ฟ้าสว่าง 129/2 1 แม่น้ำ 25 2 425151 13 โลลิต้า  บังกะโล น.ส.สุณีพร  ด่านวิริยะกุล น.ส.สุณีพร  ด่านวิริยะกุล 1 แม่น้ำ 34 2 425134 14 อมรินทร์  วิคตอเรีย01-9569021 บ.วิคตอเรีย พาร์ค รีสอร์ท จำกัด นางจิรวรรณ ทวึสุขวีรมงคล แฟ็กซ์427552 1 แม่น้ำ 46 2 427551 15 สันติบุรี รีสอร์ท บ.สันติบุรี จำกัด น.ส.อติลักษณ์  (นายสุรพงศ์ 081-8520257) 12/2 1 แม่น้ำ 71 3 425031-8 16 บ้านฟ้า  รีสอร์ท นายทัยรัตน์  ฟ้าทวีพร นายทัยรัตน์  ฟ้าทวีพร 1 แม่น้ำ 2 425676 425222 17 บ้านแหลมทราย บีช รีสอร์ท บ.บ้านแหลมทราย บีช รีสอร์ท นายวิทยา  ทองสุข (081-7873606) 39 1 แม่น้ำ 78 2 429000 18 คีรีคายัน ลักซูรี่ พูล วิลล่า
แอนด์ สปา (ขอเปิด 7 ส.ค.51) บริษัท พัฒนธน แอสเซ็ท แมเนจเม้นจ์ จำกัด 28/6 1 แม่น้ำ 31 2 332299


-2- ลำดับที่ ชื่อโรงแรม เจ้าของโรงแรม ผู้จัดการโรงแรม ที่ตั้ง จำนวนห้องพัก ประเภทโรงแรม โทรศัพท์ เลขที่ หมู่ที่ ตำบล 19 แม่น้ำ รีสอร์ท หจก. แม่น้ำ รีสอร์ท น.ส.นวพร  โชคคณาพิทักษ์ 1/3 4 แม่น้ำ 35 2 425116 20 บ้านแม่ใหม่ นายกอบกิตต์  ฐิตวัฒนากุล นาลเลี้ยง  ฐิตวัฒนากุล 4 แม่น้ำ 11 1 427162 21 เชดี้ รีสอร์ท นายทนงศักดิ์  คุ้มวงศ์ นายทนงศักดิ์  คุ้มวงศ์ 4 แม่น้ำ 20 2 425392 22 ปาล์มพ้อย วิลเลจ นายชำนาญ  วานิชย์เจริญ นายชำนาญ  วานิชย์เจริญ 1/6 4 แม่น้ำ 23 2 425095 23 นิวซันไรส์ วิลเลจ นาวพันณี  ครุฑดำรงชัย นาวพันณี  ครุฑดำรงชัย 4 แม่น้ำ 20 2 247219 24 ซังกรีล่า นายเกียรติศักดิ์  ทงอจันทร์ นายเกียรติศักดิ์  ทองจันทร์ ½ 4 แม่น้ำ 41 2 425189 25 อนงค์ วิลล่า น.ส.อนงค์ นาคเพชรพูล น.ส.อนงค์ นาคเพชรพูล 1/4 4 แม่น้ำ 22 2 247256 26 ซีแฟน รีสอร์ท บ.ซีแฟน รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด นายสุรชัย  ยูปานนท์ 4 แม่น้ำ 35 2 425204-5 27 แฮรี่ บังกะโล หจก.เอที อาร์ คอนสตัคชั่น นายบุญชัย  ตันศรีรัตนวง์ 4 แม่น้ำ 20 2 425447 28 โอเค  วิลเลจ นางสุภาวดี  ดัมมินส์ นางสุภาวดี  ดัมมินส์ 4 แม่น้ำ 13 1 247189 29 หน้าพลาน  วิลล่า นายเจี้ยน  สิทธิยางกูร นายเจี้ยน  สิทธิยางกูร 4 แม่น้ำ 21 1 247047 30 บ้านโชคชัย นายวานิช  มีเพียร นายวานิช  มีเพียร 22/1 4 แม่น้ำ 11 1 425241 31 พลานอินน์ 33 นายศิริพงศ์  สอนสง 081-9704407 นายศิริพงศ์  สอนสง 28/1 4 แม่น้ำ 21 1 247111 32 พินนาเคิล รีสอร์ท แฟ็กซ์ 427309 บ.พินนาเคิล รีสอร์ท จำกัด นางมานิตา  รัตนนลิน 26/19 4 แม่น้ำ 59 2 427308

-3- ลำดับที่ ชื่อโรงแรม เจ้าของโรงแรม ผู้จัดการโรงแรม ที่ตั้ง จำนวนห้องพัก ประเภทโรงแรม โทรศัพท์ เลขที่ หมู่ที่ ตำบล 33 โคโคปาล์ม วิลเลจ บ.เลคไซด์ จำกัด 081-2701346  ชาติชาย 26/4 4 แม่น้ำ 70 2 425321 34 โฮมเบย์ รีสอร์ท นางกัณหา  ไวยมุกข์ นางกัณหา  ไวยมุกข์ 4 แม่น้ำ 39 2 247214 35 มูน บังกะโล นายเมธี  เกียรติชัยพิพัฒน์ นายเมธี  เกียรติชัยพิพัฒน์ 32/2 4 แม่น้ำ 39 2 447129 36 สมุยบุรี บีช รีสอร์ท บ.สมุยบุรี บีช รีสอร์ท จำกัด นายธีระชัย  พลประจักษ์ (อ้อ 089-4736653) 26/24 4 แม่น้ำ 79 2 447277 37 นภาใส บ.สมุยไอร์แลนด์ รีสอร์ท จำกัด นายนอร์แมน เบญจามินลักแซมเบิร์ก 65/10 5 แม่น้ำ 55 2 429200 38 เกาะสมุย รีสอร์ท หจก.เกาะสมุย รีสอร์ท (09-8686596 หรีด) 5 แม่น้ำ 20 2 247781-ฌ2 39 จอมทอง นายพิทยา  แข่งขัน นายพิทยา  แข่งขัน 5 แม่น้ำ 23 1 420578 40 เนเชอรัลวิง บ.เนเชอรัลวิง จำกัด นางวัลลี  ตันติกาญจน์ 6 แม่น้ำ 14 2 420871-2 41 บางปอ วิลเลจ นายเช้า สุรินทร์วรางกูร นายเช้า สุรินทร์วรางกูร 6 แม่น้ำ 8 1 420126 42 เฮ็ล โอเอซิส รีสอร์ท บ.เฮลธ โอเอซิส จำกัด (24 พ.ย.51) นางมันตา  ด่านสวัสดิ์ 081-8918607 26/4 6 แม่น้ำ 22 2 420124 ข้อมูล  ณ  วันที่  5 มกราคม  2552 1. อ่างทอง จำนวน 8 แห่ง  จำนวน 299 ห้อง 2. ลิปะน้อย  จำนวน 8  แห่ง จำนวน 219  ห้อง 3. ตลิ่งงาม จำนวน 4 แห่ง จำนวน  125 ห้อง 4. หน้าเมือง  จำนวน 2 แห่ง จำนวน 100 ห้อง 5. มะเร็ต  จำนวน  81 แห่ง จำนวน  2,560 ห้อง 6. บ่อผุด  จำนวน           141 แห่ง จำนวน 6,536 ห้อง 7. แม่น้ำ จำนวน  42 แห่ง จำนวน 1,305 ห้อง รวม      286 แห่ง จำนวนห้องพัก  11,144  ห้อง พี่นิด/รายชื่อโงแรม 1
Comment #1
Posted @March,21 2009 12.29 ip : 118...198

ขอแบบเรียงหนึ่งลงมาได้ไหมค่ะ ตาลายค่ะ

Comment #2
Posted @March,21 2009 12.31 ip : 222...123

คุณสมานฉันท์ ส่งเป็นไฟล์ได้เปล่าครับ
ผมจะได้จัดหน้า เพื่อสะดวกในการใช้งาน
nathoncity at yahoo dot com


ขอบคุณครับ

Comment #3
Posted @March,21 2009 20.19 ip : 61...93

เยอะมาก ๆ ครับ เดี๋ยวผมจัดเป็นตารางให้ดีกว่าครับ

Comment #4
Posted @March,21 2009 21.57 ip : 61...93

เพิ่งเห็นว่ามันเยอะมาก ๆ จริง ๆ เดี๋ยวค่อยมาทำต่อนะครับ

Comment #5
Posted @March,23 2009 12.01 ip : 222...30

+)  thank you

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
 • คนขี่เสือ - เรื่องราวของคนขี่เสือที่เกาะสมุย
 • Nathon Radio
 • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz
 • หน้าทอนคึกคัก - รวมความเคลื่อนไหว
 • ศูนย์สื่อสารโรงพยาบาลเกาะสมุย

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้