หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

หน้าทอนฟอรั่ม

วงน้ำชาออนไลน์ พูดคุย แลกเปลี่ยน เสนอแนะ

ประกาศเตือนภัย "ฝนตกหนักในภาคใต้และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย" - อัพเดต 2/12/51 23.00 น.

by www.konsamui.com @November,20 2008 08.51 ( IP : 119...220 ) | Tags : หน้าทอนฟอรั่ม , เตือนภัย

ประกาศเตือนภัย
"ฝนตกหนักในภาคใต้และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย"
ฉบับที่ 3 (416/2551) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551

 


หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณชายฝั่งของภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ระมัดระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนักที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากในระยะ 1-2 วันนี้(20 - 21 พ.ย.) ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยจะมีกำลังแรงในช่วงวันที่ 20-22 พ.ย.นี้ ขอให้ชาวเรือและชาวประมงระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือ และเรือเล็กในอ่าวไทยตอนล่างโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดสุราษฏร์ธานีลงไปถึงนราธิวาสควรงดออกจากฝั่งในระยะ2-3 วันนี้ไว้ด้วย 


อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงแผ่ปกคลุมประเทศไทย ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิจะลดลง 2-5 องศา โดยจะมีอากาศเย็นลงโดยทั่วไปและมีลมแรง 


-----------------------------------
กรมอุตุนิยมวิทยา
www.tmd.go.th

Comment #1
Posted @November,20 2008 12.46 ip : 119...26

ประกาศเตือนภัย"ฝนตกหนักในภาคใต้และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย"
ฉบับที่ 4 (417/2551) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคใต้ตอนล่าง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ตรัง และสตูล ระมัดระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนักที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากในระยะ 1-2 วันนี้ (20 - 21 พ.ย.)

ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยจะมีกำลังแรงจนถึงวันที่ 22 พ.ย.นี้ ขอให้ชาวเรือและชาวประมงระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือ ส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะไว้ด้วย  อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงปกคลุมประเทศไทย ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงอีก 2-3 องศา โดยจะมีอากาศเย็นลงโดยทั่วไปและมีลมแรง


ประกาศ ณ วันที่ 20  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2551
ออกประกาศ เวลา 12.00 น.
ที่มา  สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
www.tmd.go.th

Comment #2
Posted @November,20 2008 22.35 ip : 118...134

ประกาศเตือนภัย


"ฝนตกหนักในภาคใต้และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย"
ฉบับที่ 5 (418/2008) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ประกอบกับ มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคใต้ตอนล่าง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่น และ มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ตรัง และสตูล ระมัดระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนักที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากในระยะ 1-2 วันนี้(20 - 21 พ.ย.) ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยจะมีกำลังแรงจนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2551 จึงขอให้ชาวเรือและชาวประมงระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือ ส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย


อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงยังคงปกคลุมประเทศไทย ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิจะลดลงอีก 2-3 องศา โดยมีอากาศเย็นลงโดยทั่วไปกับมีลมแรง


ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
ออกประกาศ เวลา 17.30 น.

 


สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Comment #3ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 6
Posted @November,21 2008 07.25 ip : 119...68

ประกาศเตือนภัย

                          "ฝนตกหนักในภาคใต้และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย"
                          ฉบับที่ 6 (419/2551) ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551

                        มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรง ประกอบกับ มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคใต้ตอนล่าง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่น และ มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ตรัง และสตูล ระมัดระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนักที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากได้

                      ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยจะมี กำลังแรงจนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2551 จึงขอให้ชาวเรือและชาวประมงระมัดระวังอันตราย ในการเดินเรือ โดยเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงยังคงปกคลุมประเทศไทย ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศา โดยมีอากาศเย็นโดยทั่วไปกับมีลมแรง

                                                ประกาศ ณ วันที่ 21  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2551                                                                   ออกประกาศ เวลา 07.00 น.


สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Comment #4ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 7
Posted @November,21 2008 14.10 ip : 119...222

ประกาศเตือนภัย
                                          "ฝนตกหนักในภาคใต้และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย"
                                      ฉบับที่ 7 (420/2551) ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551

                        มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรง ประกอบกับ มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมชายฝั่งประเทศมาเลเซีย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ตรัง และสตูล ระมัดระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนักที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากได้
                        ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยมี กำลังแรง จึงขอให้ชาวเรือและชาวประมงระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือ โดยเรือเล็กในอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย  อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงยังคงปกคลุมประเทศไทย ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นโดยทั่วไป อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศา

                                                    ประกาศ ณ วันที่ 21  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2551                                                                                                                           ออกประกาศ เวลา 13.00 น.


สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Comment #5
Posted @November,21 2008 20.55 ip : 119...77

ประกาศเตือนภัย
                                      "ฝนตกหนักในภาคใต้และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย"
                                      ฉบับที่ 8 (421/2551) ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551
            มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ประกอบกับ มีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่บริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซีย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตก ชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ตรัง และสตูล ระมัดระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนักที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากได้

                  ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรง จึงขอให้ชาวเรือและชาวประมงเพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากการเดินเรือโดยเรือเล็กในอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย อนึ่งบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงยังคงปกคลุมประเทศไทย ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นโดยทั่วไป อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศา


                                                    ประกาศ ณ วันที่ 21  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2551

                                                                  ออกประกาศ เวลา 17.00 น.


:สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Comment #6ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 9
Posted @November,22 2008 01.18 ip : 119...77

ประกาศเตือนภัย

                                      "ฝนตกหนักในภาคใต้และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย"
                                      ฉบับที่ 9 (422/2551) ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551

                  มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง สำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซียมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนาแน่น และมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ตรัง และสตูล ระมัดระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนักที่สะสมอยู่ตามแนวเทือกเขานครศรีธรรมราช ที่จะไหลลงมาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแผ่ขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้นได้ ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือและชาวประมงยังคงต้องระวังอันตรายจากคลื่นลมแรง และเรือเล็กในอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย  อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นโดยทั่วไปต่อไปอีก


                                                    ประกาศ ณ วันที่ 21  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2551

                                                                  ออกประกาศ เวลา 23.00 น.


:สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Comment #7ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 10
Posted @November,22 2008 09.13 ip : 119...243

ประกาศเตือนภัย

                          จาก สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                                                    เรื่อง “ฝนตกหนักในภาคใต้และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย”

                                                                          ฉบับที่ 10 (423/2551)

                                              ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2551 ออกประกาศเวลา 07.00 น.

                                                --------------------------------------------------------------

            มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ลักษณะเช่นนี้จะยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนาแน่น และมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ตรัง และสตูล ระมัดระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนักที่สะสมอยู่ตามแนวเทือกเขานครศรีธรรมราช ที่จะไหลลงมาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแผ่ขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้นได้           ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฏร์ธานีถึงนราธิวาสมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือและชาวประมงยังคงต้องระวังอันตรายจากคลื่นลมแรง และเรือเล็กในอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
            อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นโดยทั่วไปต่อไปอีก


Comment #8ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 11
Posted @November,22 2008 11.14 ip : 119...254

ประกาศเตือนภัย

                                                    จาก สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา
                                                  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                                            เรื่อง “ฝนตกหนักในภาคใต้และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย”

                                                                ฉบับที่ 11 (424/2551)
                                    ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2551    ออกประกาศเวลา 11.00 น.

                                        --------------------------------------------------------------

          มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนาแน่น และมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ตรัง และสตูล ระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนักที่สะสมอยู่ตามแนวเทือกเขานครศรีธรรมราช ที่จะไหลลงมาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแผ่ขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้นได้
          ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฏร์ธานีถึงนราธิวาสมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือและชาวประมงยังคงต้องระวังอันตรายจากคลื่นลมแรง และเรือเล็กในอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
          อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นโดยทั่วไปต่อไปอีก


Comment #9
Posted @November,22 2008 19.44 ip : 119...14

ประกาศเตือนภัย

                                            จาก สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา

                                    เรื่อง “ฝนตกหนักในภาคใต้และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย”

                                                      ฉบับที่ 12 (425/2551)

                              ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2551    ออกประกาศเวลา 19.00 น.

                                --------------------------------------------------------------

                มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนาแน่น และมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนักที่สะสมอยู่ตามแนวเทือกเขานครศรีธรรมราช ที่จะไหลลงมาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแผ่ขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้นได้
              ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฏร์ธานีถึงนราธิวาสมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือและชาวประมงยังคงต้องระวังอันตรายจากคลื่นลมแรง และเรือเล็กในอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย  อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นโดยทั่วไปต่อไปอีก


Comment #10ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 14
Posted @November,23 2008 11.33 ip : 119...60

ประกาศเตือนภัย

                                                  จาก สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา

                                          เรื่อง “ฝนตกหนักในภาคใต้และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย”

                                                              ฉบับที่ 14 (427/2551)

                                      ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2551    ออกประกาศเวลา 07.00 น.

                                            --------------------------------------------------------------

                มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนาแน่น และมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณจังหวัดสุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนักที่สะสมอยู่ตามแนวเทือกเขา ที่จะไหลลงมาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแผ่ขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้นได้
              ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฏร์ธานีถึงนราธิวาสมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือและชาวประมงยังคงต้องระวังอันตรายจากคลื่นลมแรง และเรือเล็กในอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นโดยทั่วไป

                                ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comment #11ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 15
Posted @November,23 2008 13.17 ip : 119...60

ประกาศเตือนภัย

                                                จาก สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา

                                    เรื่อง “ฝนตกหนักในภาคใต้และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย”

                                                    ฉบับที่ 15 (428/2551)

                                  ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2551    ออกประกาศเวลา 13.00 น.

                                  --------------------------------------------------------------

                มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ต่อไปได้อีก ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนักที่ต่อเนื่องและฝนที่สะสมอยู่ตามแนวเทือกเขาที่จะไหลลงมาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแผ่ขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

              ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดชุมพรถึงนราธิวาสยังคงมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือและชาวประมงระวังอันตรายจากคลื่นลมแรง และเรือเล็กโดยเฉพาะในอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย

                    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comment #12ประกาศเตือนภัยฉบับที่ 16
Posted @November,23 2008 19.31 ip : 124...134

ประกาศเตือนภัย

                                            จาก สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา


                                    เรื่อง “ฝนตกหนักในภาคใต้และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย”


                                                    ฉบับที่ 16 (429/2551)


                                  ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2551    ออกประกาศเวลา 19.00 น.

                                  --------------------------------------------------------------


            มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนาแน่น และมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ต่อไปได้อีก ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาสระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนักต่อเนื่อง และฝนที่สะสมอยู่ตามแนวเทือกเขาที่จะไหลลงมาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแผ่ขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดชุมพรถึงนราธิวาสยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือและชาวประมงระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงในระยะนี้ไว้ด้วย
              อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางแผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออก-เฉียงเหนือของประเทศไทย ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็น และมีหมอกในตอนเช้า

                                      ---------------------------------------------------------------

Comment #13ประกาศเตือนภัยฉบับที่ 18
Posted @November,25 2008 15.56 ip : 119...28

ประกาศเตือนภัย

                                      จาก สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา

                                เรื่อง “ฝนตกหนักในภาคใต้และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย”

                                                    ฉบับที่ 18 (431/2551)

                          ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551    ออกประกาศเวลา 11.00 น.

                                  --------------------------------------------------------------

                มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ มีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะ 2-3 วันนี้ (25-27 พ.ย. 51)
                ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยมีกำลังแรงจนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ขอให้ชาวเรือและชาวประมงควรระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือ และเรือเล็กในอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วย อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าว มีอากาศเย็นลง อุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศา และลมแรง

                      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comment #14ประกาศเตือนภัยฉบับที่ 21
Posted @November,26 2008 07.33 ip : 119...21

ประกาศเตือนภัย

                                                  จาก สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา

                                              เรื่อง “ฝนตกหนักในภาคใต้และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย”

                                                                    ฉบับที่ 21 (434/2551)

                                            ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551    ออกประกาศเวลา 07.00 น.

                                                --------------------------------------------------------------

                มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงยังคงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ประกอบกับ หย่อมความกดอากาศต่ำอยู่บริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซีย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะ 1-2 วันนี้ (26-27 พ.ย. 51)
                ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยมีกำลังแรงจนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ขอให้ชาวเรือและชาวประมงควรระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือ โดยเรือเล็กในอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วย  อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงได้แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นลง อุณหภูมิจะลดลงอีก 2-3 องศาและลมแรง

                                  ---------------------------------------------------------------------------------

Comment #15ประกาศเตือนภัยฉบับที 22
Posted @November,26 2008 13.59 ip : 119...98

ประกาศเตือนภัย

                                            จาก สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา

                                      เรื่อง “ฝนตกหนักในภาคใต้และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย”

                                                            ฉบับที่ 22 (435/2551)

                                    ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551    ออกประกาศเวลา 11.00 น.

                                          --------------------------------------------------------------

                มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่บริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซีย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ระมัดระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนักที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะ 1-2 วันนี้ (26-27 พ.ย. 51)
                ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยมีกำลังแรงจนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ขอให้ชาวเรือและชาวประมงควรระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือ โดยเรือเล็กในอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วย  อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นลง อุณหภูมิจะลดลงอีก 2-3 องศา และมีลมแรง

                    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comment #16ประกาศเตือนภัยฉบับที 25
Posted @November,27 2008 08.37 ip : 119...51

ประกาศเตือนภัย

                                                  จาก สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา

                                          เรื่อง “ฝนตกหนักในภาคใต้และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย”

                                                              ฉบับที่ 25 (438/2551)

                                  ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551    ออกประกาศเวลา 07.00 น.

                                            --------------------------------------------------------------

                มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงยังคงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ประกอบกับมี หย่อมความกดอากาศต่ำอยู่บริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซีย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ระมัดระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนักที่สะสมอยู่ตามแนวเทือกเขาที่จะไหลลงมาอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากต่อไปได้ในระยะ 1-2 วันนี้

              ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยมีกำลังแรงจนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ขอให้ชาวเรือและชาวประมงควรระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือ โดยเรือเล็กในอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วย  อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นลงต่อไปอีก อุณหภูมิจะลดลงอีก 2-3 องศา และมีลมแรง

                        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comment #17ประกาศเตือนภัยฉบับที่ 26
Posted @November,27 2008 16.56 ip : 119...51

ประกาศเตือนภัย

                                          จาก สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา

                                      เรื่อง “ฝนตกหนักในภาคใต้และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย”

                                                            ฉบับที่ 26 (439/2551)

                                ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551    ออกประกาศเวลา 17.00 น.

                                      ---------------------------------------------------------

                มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย และหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่บริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซีย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ฝนที่ตกชุกหนาแน่นเลื่อนลงไปในภาคใต้ตอนล่าง ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ระมัดระวังอันตรายจากปริมาณฝนที่สะสมอยู่ตามแนวเทือกเขาที่จะไหลลงมาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากต่อไปได้อีกในระยะ 1-2 วันนี้
              ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยมีกำลังแรงจนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ขอให้ชาวเรือและชาวประมงควรระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือ โดยเรือเล็กในอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วย    อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นลงต่อไปอีก อุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศา และลมแรง

                  ------------------------------------------------------------------------------------------

Comment #18ประกาศเตือนภัยฉบับที่ 27
Posted @December,01 2008 23.18 ip : 119...4

ประกาศเตือนภัย


                                                        จาก สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา


                                              เรื่อง “ฝนตกหนักในภาคใต้และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย”


                                                                    ฉบับที่ 27 (440/2551)

                                            ลงวันที่ 1 ธันวาคม  2551    ออกประกาศเวลา 17.00 น.


                                            --------------------------------------------------------------

                    มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่บริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซีย ลักษณะเช่นนี้ยังคงทำให้ภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดพัทลุง ลงไปมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก เนื่องจากฝนที่ตกหนักและปริมาณน้ำที่สะสมอยู่ตามแนวเทือกเขา ดังนั้นขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณจังหวัด พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ระมัดระวังอันตรายจากภัยธรรมชาติดังกล่าว
                    ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรง ขอให้ชาวเรือและชาวประมงระวังอันตรายในการเดินเรือ และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ (1-2 ธ.ค.51)  อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป โดยที่ภาคเหนือมีอุณหภูมิลดลงอีก 1-2 องศา ทำให้มีอากาศหนาวถึงหนาวจัดทางตอนบนของภาค และมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่บริเวณยอดดอยสูงในระยะนี้ (1-2ธ.ค.)


              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comment #19ประกาศเตือนภัยฉบับที่ 28
Posted @December,02 2008 14.47 ip : 119...145

ประกาศเตือนภัย


                                          จาก สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา


                                    เรื่อง “ฝนตกหนักในภาคใต้และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย”


                                                      ฉบับที่ 28 (441/2551)


                                  ลงวันที่ 2 ธันวาคม  2551    ออกประกาศเวลา 11.00 น.


                                      --------------------------------------------------------------

                  มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปถึงนราธิวาสมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ระมัดระวังอันตรายจากสภาวะฝนที่จะตกหนักต่อเนื่องไปอีก 1 วัน (2 ธ.ค.) ทำให้มีปริมาณน้ำมากสะสมอยู่ตามแนวเทือกเขาที่จะไหลลงมาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากแผ่ขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้นได้

                ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยสูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงยังคงต้องระวังอันตรายในการเดินเรือต่อไปอีก 1 วัน (2 ธ.ค.51)      อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นต่อไปอีก โดยบริเวณยอดดอยสูงในภาคเหนือมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ในระยะ 1-2 วันนี้ (2-3 ธ.ค. 51)

                          -----------------------------------------------------------------------------

Comment #20ประกาศเตือนภัยฉบับที่ 29
Posted @December,02 2008 19.03 ip : 119...103

ประกาศเตือนภัย


                                                จาก สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา


                                          เรื่อง “ฝนตกหนักในภาคใต้และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย”


                                                                      ฉบับที่ 29 (442/2551)


                                                  ลงวันที่ 2 ธันวาคม  2551    ออกประกาศเวลา 16.00 น.


                                                    --------------------------------------------------------------

                  มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับมีพายุดีเปรสชั่นปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดพัทลุงลงไปถึงนราธิวาสมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณจังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ระมัดระวังอันตรายจากสภาวะฝนที่จะตกหนักต่อเนื่องไปอีก 1 วัน (2 ธ.ค. 51) ทำให้มีปริมาณน้ำมากสะสมอยู่ตามแนวเทือกเขาที่จะไหลลงมาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากแผ่ขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้นได้
              ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยสูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงยังคงต้องระวังอันตรายในการเดินเรือต่อไปอีก 1 วัน ( 2 ธ.ค.51)    อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นต่อไปอีก โดยบริเวณยอดดอยสูงในภาคเหนือมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ในระยะ 1-2 วันนี้ (2-3 ธ.ค. 51)

                        ---------------------------------------------------------------------------------                                                                     By  SARES Center @    http://www.konsamui.com/

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้