หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

เก็บข่าวมาเล่า

วงน้ำชาออนไลน์ พูดคุย แลกเปลี่ยน เสนอแนะ

งานด่วนเทศบาลสมุยนายกฯรามเนตรเร่งแก้น้ำท่วม

จาก โฟกัสภาคใต้
2 พ.ย. 2551

 


"รามเนตร ใจกว้าง" แจงงานด่วนเทศบาลเมืองเกาะสมุย เร่งงานป้อง กันแก้ไขน้ำท่วม 14 จุดทั่วเกาะ ติดตั้งเครื่องสูบ พร้อมสร้างคูระบายน้ำ และให้กองช่างสำรวจอีก 20 จุด


เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 24 ตุลาคม 2551 ที่สำนักงานเทศบาลเมืองเกาะสมุย นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเกาะสมุย และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมรับฟังรายงานสรุปจากเจ้าหน้าที่กองช่าง ถึงจุดวิกฤตน้ำท่วมและแนวทางการแก้ไขในแต่ละจุด ทั้งการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาว


จากรายงานสรุปมีจุดวิกฤตที่ต้องแก้ไขปัญหาด่วน 14 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 ทางโค้งหนังทัน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่น้ำ ซึ่งเกิดจากปัญหาความสูงของน้ำประมาณ 0.40 เมตร ปริมาณน้ำมากและไหลเชี่ยว แนวทางการแก้ปัญหา ทางหมวดการทางฯ ได้เปิดปากท่อนำสิ่งกีดขวางออกเรียบร้อยแล้ว ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาว หมวดการทางฯ ร่วมกับเทศบาลเมืองเกาะสมุย จะก่อสร้างบล็อกสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ และขุดลอกร่องน้ำไหลลงทะเลถาวร


ส่วนจุดที่ 2 ทางโค้งหน้าวัดหน้าพระลาน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่น้ำ แนวทางการแก้ปัญหา หมวดการทางฯ ได้ทำรางและวางท่อน้ำลงสู่ที่ลุ่มแล้ว


จุดที่ 3 หน้าไปรษณีย์แม่น้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่น้ำ แนวทางการแก้ปัญหา วันที่ 19 ตุลาคม 2551 เทศบาลฯ ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว ถ้าฝนตกน้ำจะท่วมขังประมาณ 20 นาที จะระบายได้หมด และวางท่อลอด 0.60 เมตร ลงรางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.60 เมตร ประสานกับหมวดการทางฯ ตรวจสอบค่าระดับรางระบายน้ำแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2551 หมวดการทางฯ จะร่วมกับเทศบาลเมืองเกาะสมุย เจาะท้องรางให้น้ำไหลลงสู่คลอง ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาว หมวดการทางฯ ออกแบบท่อเหลี่ยมขนาด 1.20 X 1.20 เมตร ตั้งงบประมาณส่งกรมชลประทานเรียบร้อยแล้ว วงเงินประมาณ 12 ล้านบาท


จุดที่ 4 หน้าหมวดการทางเกาะสมุย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่น้ำ การแก้ปัญหาระยะสั้น หมวดการทางฯ ประสานขอใช้ที่ดินเอกชนวางท่อ 0.60 เมตร เพื่อระบายน้ำให้หมดภายใน 20 นาทีแล้ว นอกจากนี้หมวดการทางฯ จะร่วมกับเทศบาลเมืองเกาะสมุย ออกแบบท่อบล็อกเหลี่ยมขนาด 1.20 X 1.20 เมตร และตั้งงบประมาณส่งกรมชลประทานแล้ว 12 ล้านบาท แนวท่อสิ้นสุดที่ปากทางเข้าโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา และเทศบาลเมืองเกาะสมุยได้ออกแบบเชื่อมท่อตามแนวถนน ทางเข้าโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาลงสู่คลองสาธารณะ


จุดที่ 5 บริเวณสามแยกบ่อผุด หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อผุด ปัญหาค่าระดับท่อระบายน้ำของหมวดการทางฯ สูงกว่าท่อระบายน้ำของเทศบาลฯ เมืองเกาะสมุย การแก้ปัญหา เทศบาลเมืองเกาะสมุย ร่วมกับเอกชนติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง


จุดที่ 6 หน้าสมุยทาวน์ เซ็นเตอร์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อผุด การแก้ปัญหา หมวดการทางฯ ขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณสมุยทาวน์แล้ว


จุดที่ 7 หน้าห้างบิ๊กซี หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อผุด การแก้ปัญหา ดำเนินการขุดลอกร่องน้ำภายในวันที่ 23 - 24 ตุลาคม 2551 การแก้ปัญหาระยะยาว ประสานขอที่ดินเอกชนทำถนนพร้อมคูระบายน้ำขนาดใหญ่ ดำเนินการเปิดร่องน้ำบริเวณท่อลอดใต้ถนนให้กว้างขึ้น เพื่อให้น้ำไหลสะดวก ไม่มีสภาพเป็นร่องน้ำ ด้วยการวางท่อกลมใต้ดิน น้ำจะท่วมขังประมาณ 25 นาที จะไหลลงสู่ที่ราบลุ่มบริเวณซอยพ่อตาหลาพลับ


จุดที่ 8 หน้าปั๊มป.ต.ท. เฉวง ข้างโรงแรมซิตี้ หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อผุด การแก้ปัญหา เทศบาลเมืองเกาะสมุย ร่วมกับหมวดการทางฯ ขุดลอกรางระบบระบายน้ำของหมวดการทางฯ เสร็จภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2551 หมวดการทางฯ วางท่อ 0.60 เมตร


จุดที่ 9 ถนนเลียบหาดเฉวง หน้าตลาดดาวซีฟูดส์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อผุด การแก้ไขปัญหาระยะสั้น ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 1 เครื่องของชลประทาน บริเวณพรุเฉวงปลายคลองม่วงคัน เพื่อดึงน้ำสู่รางระบายน้ำของกรมชลประทาน ไม่ให้น้ำเสียลงพรุเฉวง เทศบาลเมืองสมุยจะดูดขี้เลนทางเข้าบ้านพักชบา เทศบาลเมืองสมุยจะนำรถ JCB ขุดลอกคลองม่วงคันได้บางส่วน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2551 การแก้ปัญหาระยะยาว บริษัทชินทรัพย์ จำกัด ทำสัญญาพร้อมก่อสร้างติดตั้งปั๊ม STATION วันที่ 30 กันยายน 2551 งบประมาณ 9,314,000 เทศบาลเมืองเกาะสมุยก่อสร้างถนนและวางท่อระบายน้ำใหม่ ดำเนินการแล้ว 90%


จุดที่ 10 ถนนสายปลายแหลม - เชิงมนต์ หน้าวัดสุวรรณาราม ถึงหน้าโรงแรมบ้านและเรือ หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อผุด การแก้ปัญหา อำเภอเกาะสมุยก่อสร้างแนวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเสร็จแล้ว สามารถแก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่ง


จุดที่ 11 ถนนสายเลียบหาดเฉวง บริเวณสามแยกหอนาฬิกา หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด บริเวณหน้าโรงแรมป๊อปปี้ หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อผุด


จุดที่ 12 บริเวณหน้าโรงแรมแซนซี ปั๊มน้ำมัน ป.ต.ท. ละไม (คลองแรด ปากซอยราษฎร์พัฒนา) หมู่ที่ 4 ตำบลมะเร็ต ปัญหามีน้ำไหลทะลักจากเขาละไมลงสู่ทางน้ำไหล ทางลงหาดละไม ถนนทางเข้าโรงแรมแซนซี น้ำในคลองดำมาก ขยะเยอะ หาดทรายปิด น้ำไหลลงสู่ทะเลไม่ได้ ปากคลองละไมลงสู่ทะเลเป็นพื้นที่ปิด ปากคลองปากบางลงสู่ทะเลเป็นพื้นที่ปิด การแก้ปัญหา ใส่ EM ติดตั้งกังหันน้ำ (ระบบเติมอากาศ) เปิดน้ำลงสู่ทะเลในโอกาสเหมาะสม ขณะนี้หมวดการทางฯ เปลี่ยนฝาคูระบายน้ำจากฝาคอนกรีตเป็นฝาตะแกรงเหล็ก เพื่อให้น้ำไหลลงสู่ท่อระบายน้ำได้เร็วขึ้น การแก้ปัญหาระยะยาว รณรงค์ สร้างจิตสำนึก ทำโครงการ "คลองสวย น้ำใส สู่ชุมชน" จัดการน้ำที่ขังอยู่ให้สะอาด ก่อนที่จะดำเนินการปล่อยลงสู่ที่หมายต่อไป


จุดที่ 13 บริเวณซอยพ่อตาหลาพลับ ปัญหา แนวท่อระบายน้ำของหมวดการทางฯ ขนาด 1.20 X 1.20 เมตร ไหลลงแนวท่อ CROSS เดิม แต่น้ำไม่ไหล ประสานหมวดการทางฯ แล้ว การแก้ปัญหา วางเครื่องสูบน้ำ 2 เครื่องยืมจากกรมชลประทาน


จุดที่ 14 บริเวณถนนด้านหน้าโรงแรม NOVOTEL การแก้ปัญหา เทศบาลเมืองเกาะสมุยขุดลอกรางแล้ว เมื่อวันที่ 22- 23 ตุลาคม 2551 เทศบาลเมืองเกาะสมุยนำรถดูดตะกอนทราย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2551 การแก้ปัญหาระยะยาว สำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงภูมิทัศน์มีคูระบายน้ำทั้งสองข้าง 1.00 X 1.00 เมตร พร้อมทางเท้า ไปบรรจบสามแยกหอนาฬิกา


พื้นที่น้ำท่วมอื่นๆ 1. บริเวณพื้นที่บ้านสระเกศ ปัญหา มีน้ำท่วมขังบริเวณปากทางเข้าซอยวิริยะ 1 จนถึงปั๊มน้ำมัน การแก้ปัญหาระยะสั้น ขุดวางท่อ 0.40 เมตร บรรจบรางระบายน้ำของปั๊ม ปัญหา มีน้ำท่วมขังบริเวณศูนย์รถโตโยต้า ก่อนถึงสำนักงานที่ดินเกาะสมุย การแก้ปัญหาระยะสั้น ขุดวางท่อ 0.40 เมตร ลงด้านข้างร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์


2. บริเวณด้านหน้าสนามมวยเพชรบัญชา การแก้ปัญหาระยะสั้น ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว 1 เครื่อง บริเวณด้านหน้าสถานีดับเพลิงเฉวง เปิดทางระบายน้ำหน้าตึก 4 ชั้น ลงคลองเฉวง การแก้ปัญหาระยะยาว จัดจ้างล้างท่อระบายน้ำรวมชุมชนเฉวงแล้ว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ให้ขุดลอกคลองเฉวงสู่ทะเล


3. บริเวณถนนคร่อมคลองเฉวง ด้านข้างมีช่องเปิดกว้าง 0.80 เมตร เป็นอันตรายต่อประชาชนที่อาศัยบริเวณนั้น ควรออกแบบปิดกั้นโดยเร็ว


พร้อมกันนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอพื้นที่น้ำท่วมขังที่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤต แต่ต้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วนอีก 20 จุด ทางกองช่างรับจะลงไปสำรวจกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป


ทั้งนี้ นายรามเนตร ใจกว้าง มอบหมายให้นายสุธรรม สามทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย ผู้ดูแลกองช่างร่วมกับทีมงาน เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกสำรวจจุดวิกฤตน้ำท่วมในปี 2550 พร้อมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาในแต่ละจุด โดยวางแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว พร้อมกับตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่สำนักงานเทศบาลเมืองเกาะสมุย โทรศัพท์ 199 หรือ 0 - 7742 - 6005 เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหานี้ด้วยที่มา www.focuspaktai.com

Comment #1จุดที่3 แจ๋วเลย แต่
Posted @November,08 2008 11.22 ip : 118...12

ติดตั้งปั๊มไว้ก่อนแบบนี้เยี่ยมที่สุด แต่ขอเสริมหน่อย...ไฟดวงเล็กไปหน่อย มีคนผ่านไปหลายคนเขาเลยฝากบอกมา ทำดีแล้วอยากให้ทำดีไปเรื่อยๆๆๆ

Comment #2
Posted @November,10 2008 11.13 ip : 118...51

จะรบกวนให้ตรวจสอบและใส่หลอดไฟที่เสาบนท่าเรือซีทรานเก่าให้เต็มทุกเสา เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีเรือประมง  เรือทัวร์ เรือนอนจอดอยู่ เพื่อประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายดังนี้

1.เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่จะไปขึ้นเรือนอน ซึ่งยังมีอยู่ทุกวัน

2.เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับรถที่ขนทรายไปยังเรือผาหลวง

3.เพื่อความปลอดภัย ป้องกันปัญหาอาชญากรรมบนท่าเรือ เนื่องจากมีลูกเรือชาวประมงที่ เป็นชาวพม่านั่งจับกลุ่มบริเวณท่าเรือเป็นประจำ ซึ่งเคยมีปัญหาชาวพม่ายกพวกตีกันอยู่บนท่าเรือประจำ

4.เพื่อความสะอาดเรียบร้อย เนื่องจากลูกเรือชาวพม่าชอบทิ้งขยะเกลื่อนกลาดบนท่าเรือทำ ให้ เสียทัศนียภาพ เพราะตอนเช้าจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากไปขึ้นเรือไปหมู่เกาะอ่างทอง ซึ่งมีจำนวน 4 บริษัท เฉลี่ยมีลูกค้ารวมต่อวันไม่ตำกว่า 100 ท่าน


ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้