หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

เก็บข่าวมาเล่า

สมุยเตรียมทำประชาพิจารณ์ (เอาหรือไม่เอา เสาไฟฟ้าสูง 22 เมตร )

by NathonCity @March,21 2008 11.48 ( IP : 124...194 ) | Tags : เก็บข่าวมาเล่า , ไฟฟ้า

โดย สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวสมุย
จากสมาชิก - 21 มีนาคม 2551 : เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2551  ดร.สุรพล กาญจนะจิตรา รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และบอร์ดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในที่ประชุม โดยมี นายวินัย บัวประดิษฐ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อหาทางออก ของโครงการก่อสร้างสายส่งระบบ 115 kv โดยวิธีใช้เสาสูง 22 เมตร ซึ่งชุมชน และผู้ประกอบการบนเกาะสมุยส่วนใหญ่ ไม่ต้องการให้ใช้เสาสูง 22 เมตร บนเกาะสมุย เพราะจะทำลายทัศนียภาพทางการท่องเที่ยวอย่างรุนแรงและไม่เหมาะสมกับสภาพถนนแคบเพียง 2 เลนของเกาะสมุย อีกทั้งยังขัดต่อกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย(ความสูงเกิน 12 เมตร) นำมาซึ่งการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย และคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองรวมของกรมโยธาธิการ ซึ่งได้ข้อสรุปให้ยุติเรื่องการขอแก้ไขกฎกระทรวง เป็นผลให้ กฟภ.ไม่สามารถเดินสายปักเสาสูง 22 เมตรได้

อย่างไรก็ตาม ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมีความกังวลว่าถ้าไม่รีบดำเนินการปักเสาพาดสายส่งเส้นใหม่ เกรงว่าจะกระทบต่อการใช้ไฟในระยะ 2-5 ปี ข้างหน้า และจะทำให้การจ่ายไฟในเขต เฉวง  แม่น้ำ  ละไม ซึ่งเป็นพื้นที่ปลายสาย ของสายส่งระบบเดิม (จากสถานีจ่ายพังกา) ไม่มีประสิทธิภาพ จึงต้องการพาดสายส่ง 115 kv (เสา 22 เมตร) ไปตามเส้นทางถนนที่ผ่านชุมชน หัวถนน  และละไม บางส่วน ก่อนขึ้นเขาไปออกที่แม่น้ำซอย 1 เพื่อตั้งสถานีจ่าย อีกแห่งที่แม่น้ำ รวมทั้งต้องการจ่ายไฟบางส่วนไปให้เกาะพะงันด้วย

ผลจากการประชุม ยังคงมีผู้มีความเห็นแย้งว่าควรจะหาวิธีการอื่นที่เหมาะสมกว่า เช่น เอาสายลงดิน หรือวางสายเคเบิ้ลใต้น้ำไปขึ้นที่แม่น้ำ แม้ว่าจะต้องใช้เงินลงทุนมากกว่า แต่ก็เป็นเรื่องจำเป็นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือท้องถิ่น ควรจะต้องลงทุนและมีส่วนรับผิดชอบกับการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่สร้างรายได้ให้กับชาติปีละหลายหมื่นล้านบาทเช่นเกาะสมุยมิใช่เพียงแต่คำนึงถึงแต่รายได้จากค่าไฟฟ้าจากการท่องเที่ยวของสมุย โดยใช้เงินลงทุนให้น้อยที่สุดโดยวิธีพาดสายกับเสาสูง 22 เมตร ดังกล่าว  ในที่สุด ประธานในที่ประชุม จึงเห็นชอบให้จัดทำประชาพิจารณ์เพื่อเปิดโอกาสให้คนสมุยได้ตัดสินใจ ว่าควรจะเลือกวิธีใด จะกินกันสั้นๆ หรือจะให้กินกันยาวๆ ให้ถึงลูกถึงหลาน โดยจะให้จังหวัด และ กฟภ. ร่วมกันจัดทำประชาพิจารณ์โดยเร็วที่สุด

Comment #1
Posted @March,21 2008 15.57 ip : 61...96

"หนึ่งเสียง"ไม่เอาเสาสูง 22 เมตร

Comment #2
Posted @March,21 2008 16.41 ip : 222...113

"หนึ่งเสียง"ไม่เอาเสาสูง 22 เมตร สนับสนุนสมาคมท่องเที่ยวและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

Comment #3
Posted @March,21 2008 17.59 ip : 222...245

ไม่เอาด้วยคน ฝากถอดเสาเก่าที่ไม่ได้ใช้ออกด้วย ตั้งแต่ได้ยินชื่อสมาคมมา ในฐานะชาวบ้านตาดำๆ ห่างไกลการท่องเที่ยว คิดว่างานนี้เข้าตาสุด

Comment #4
Posted @March,21 2008 22.40 ip : 118...119

เราจะจารึกไว้ว่า..ครั้งหนึ่ง สมาคมท่องเที่ยวสมุย ได้ฝากผลลงานดีเด่นไว้กับเกาะสมุย อย่าเบี้ยวกันเองก็แล้วกัน  อ้างความเจริญทีไร...ตายทุกที นายกอ้วน สู้ๆๆ เราเชียร์นายกอ้วน

Comment #5
Posted @March,22 2008 00.29 ip : 118...14

ไม่น่าเชื่อว่าสมาคมจะกล้ายืนหยัด
"คนยังคงยืนเด่นโดยท้าทาย"

Comment #6
Posted @March,22 2008 11.47 ip : 118...90

ฝากถึงคนสมุย ทุกท่าน ถึงวันนี้ มีความเห็นที่แตกต่าง ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับประชาชนส่วนหนึ่งในเกาะสมุยที่ไม่ต้องการให้มีเสาไฟฟ้า สูงๆ พาดผ่านเกาะสมุย ผ่านป่าไม้ ผ่านภูเขา จากพังกาสู่แม่น้ำ

เหตุผลที่การไฟฟ้า บอกคือ ไฟฟ้าต้องการประหยัดการลงทุนเรื่องการพาดสายผ่านเกาะ เพราะหากดำเนินการลากสายทางใต้น้ำ จะมีการลงทุนถึง 2,000 ล้านบาท ขณะที่สายสายผ่านเกาะงบลงทุน 300 ล้านบาท ทำให้การไฟฟ้า ตัดสินใจ ลงทุนต่ำ กำไรสูง แต่สิ่งที่เกาะสมุยเสียไปคือ ความสวยงามของเกาะ ธรรมชาติที่ถูกทำลาย ทัศนียภาพที่มีเสาไฟฟ้าสูง22 เมตร ผ่ากลางเกาะ และจะอยู่ต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน

ขอเรียกร้องให้การไฟฟ้า และผู้ที่มีอำนาจทั้งหลาย โปรดเห็นแก่ส่วนรวม อย่าทำลายเกาะสมุย โดยวิธีคิดง่ายๆ อีกต่อไปเลย ลงทุนเพิ่มอีก พันกว่าล้าน ไม่ทำให้การไฟฟ้า ขาดทุน
การลากสายไฟฟ้าจากขนอมมาพังกาได้ ทำไมไม่ลากสายมาขึ้นที่แม่น้ำ ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าต้องมีสถานีย่อยที่แม่น้ำดัวย อย่าตัดสินในโดย มุ่งที่เงิน อย่างเดียว การลงทุนต้องคำนึง ให้รอบด้าน ได้เงินมากขึ้น แต่เสียหายด้านอื่นมากกว่า เกาะสมุยเป็นเกาะสวรรค์ของคนทั่วโลก ทุกคนอยากมาดูเกาะที่สวยงาม ธรรมชาติ มีทะเล มีแสงแด สายลม อย่าทำลายกันอีกเลย อย่าเอาความโลภ ความอยากได้ อยากเอาชนะ มาทำลายกันอีกเลย

Comment #7
Posted @March,22 2008 13.09 ip : 58...77

เห็นด้วยกับความเห็นที่ 6 ตัวเลขที่เอามาบีบคอว่าไฟจะไม่พอ ต้องทำโดยรีบด่วน ไม่รู้จริงเท็จประการใด
เอากำไรจากสมุยมาเยอะแล้ว ขอคืนบ้าง จัดประชาพิจารณ์จริงหรือเปล่า หรือว่าจัดแค่เวทีชี้แจง

Comment #8
Posted @March,23 2008 20.28 ip : 203...12

เหอๆ  เอาเสาพาดผ่านเกาะ  ก็ไม่ต้องทำไรแล้วล่ะ  สมุยอ่ะ กฟภ ยังไม่รู้เลย ว่าทำไมสมุยถึงอยู่แล้ว  แล้วจะมาทำลายอู่ข้าวอยู่น้ำ แน่นอน  พวกเค้ารับเงินเดือน  มีเงินเดือนกิน  แต่คนสมุยกลุ่มอื่นๆ ล่ะ
ที่เค้าสทำมาหากินด้วยการท่องเที่ยว  เค้าจะทำเช่นไร

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้