หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

ข่าวเอ็นซีที

สารรักวันวาเลนไทน์ : ร่วมปล่อยปูในพิธีเปิดธนาคารปูบ้านสระเกศ

by NathonCity @February,13 2014 15.32 ( IP : 171...249 ) | Tags : ข่าวเอ็นซีที

 คำอธิบายภาพ : IMG_6036


เอ็นซีที - 13 กุมภาพันธ์ 2557 : สมาชิกวิสาหกิจชุมชนธนาคารหมู่บ้านสระเกศ, สถานีเรือสมุย ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 และ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีิเปิด ธนาคารปูบ้านสระเกศ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลตามโครงการพัฒนาเมือง "ร้อยมือสร้างเมือง" พร้อมจัดกิจกรรม "สารรักวันวาเลนไทน์" ร่วมปล่อยปูม้าคืนสู่ทะเลสมุย 


นางสาววาสนา บรมธนรัตน์ ประธานวิหาหกิจชุมชนธนาคารหมู่บ้านสระเกศ กล่าวว่า สมาชิกของวิสาหกิจฯ นอกจากประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้วส่วนหนึ่งยังประกอบอาชีพประมง ดังนั้นจึงได้ริเริ่มโครงการธนาคารปูเพื่อรับซื้อปูไข่ เพื่อนำมาเพาะเลี้ยงตัวอ่อนจนพร้อมที่จะปล่อยกลับสู่ทะเล เป็นการต่อวงจรการเจริญพันธุ์ของปูม้าให้สมบูรณ์ดังเดิม โดยงบประมาณเริ่มต้นโครงการได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเมือง และได้รับความร่วมมือจากสถานีเรือสมุย ให้ใ้ช้สถานที่เป็นที่ตั้งธนาคาร ซึ่งในขั้นตอนต่อไปจะพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ และ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน


ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมและร่วมสนับสนุนโครงการได้ที่ ธนาคารปูบ้านสระเกศ สถานีเรือสมุย แหลมโจรคร่ำ ซึ่งอยู่บริเวณเดียวกับที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์


 คำอธิบายภาพ : IMG_6011

 คำอธิบายภาพ : IMG_6012

 คำอธิบายภาพ : IMG_6028

 คำอธิบายภาพ : IMG_6030

 คำอธิบายภาพ : IMG_6036

 คำอธิบายภาพ : IMG_6039

 คำอธิบายภาพ : IMG_6042

 คำอธิบายภาพ : IMG_6043

 คำอธิบายภาพ : IMG_6053

 คำอธิบายภาพ : IMG_6055

 คำอธิบายภาพ : IMG_6057

 คำอธิบายภาพ : IMG_6060

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้