หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

หน้าทอนฟอรั่ม

วงน้ำชาออนไลน์ พูดคุย แลกเปลี่ยน เสนอแนะ

กว่าจะเป็นเมืองจักรยาน : How the Dutch got their cycle pathsหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เศรษฐกิจของเนเธอร์แลนด์เติบโตอย่างก้าวกระโดด ประชาชนมีรายได้มากขึ้น ทำให้การใช้รถยนต์เพิ่มขึ้น ถนนไ่ม่พอรองรับรถยนต์ พื้นที่สาธารณะ อาคาร จึงโดนรื้อย้ายเพื่อขยายผิวถนนหรือเพิ่มที่จอดรถ  ในปี 1971 ปีเดียว มีผู้เสียชีวิต 3,300 คนจากอุบติเหตุบนท้องถนน ในจำนวนนี้กว่า 400 คนเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี นำไปสู่การประท้วงเรียกร้องขอถนนที่ปลอดภัยสำหรับเด็กๆ


ในปี 1973 เกิดวิกฤตการณ์น้ำมัน ทำให้รัฐบาลต้องหานโยบายใหม่เพื่อรองรับปัญหา โดยการลดการพึ่งพาพลังงานน้ำมันให้น้อยลง ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในหลายด้าน โดยตั้งเป้าว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะ้ต้องไ่ม่ลดระดับคุณภาพชีวิตลง  ซึ่งการส่งเสริมการใช้จักรยานเป็นหนึ่งในแนวทาง


Car Free Sunday หนึ่งในการรณรงค์เพื่อทำให้ชาวเมืองรู้สึกอีกครั้งว่าเมืองที่ไม่มีรถยนต์เป็นอย่างไร  จัตุรัสกลางเมืองจากที่เต็มไปด้วยรถ ก็ถูกเปลี่ยนให้เป็นถนนคนเดิน ในขณะที่ประชาชนก็เริ่มจัดกิจรรมเพื่อเรียกร้องของที่ทางให้จักรยานและคนเดินมากขึ้นเรื่อยๆ

ปี 1975 ทางจักรยานสายแรกที่ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลเริ่มดำเนินการในเืมือง Tilberg และ Hague ... จุดเริ่มต้นของเืมืองจักรยาน

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • คนขี่เสือ - เรื่องราวของคนขี่เสือที่เกาะสมุย
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz
  • หน้าทอนคึกคัก - รวมความเคลื่อนไหว
  • ศูนย์สื่อสารโรงพยาบาลเกาะสมุย

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้