หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

เรือ จากวัสดุต่างๆ

by NathonCity @October,11 2011 09.30 ( IP : 223...61 )

โครงงานนิสิต ITE52: เรือขวดน้ำ ของนายชัยวัฒน์ สมผล นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ชั้นปีที่ 4 และ ผลงาน รศ.ดร.มานพ แจ่มกระจ่าง ที่ได้สรรค์สร้างประดิษฐกรรม ขยะขวดน้ำดื่ม ที่กลายเป็นเรือขวดน้ำ และแพขวดน้ำ เพื่อนำไปบริจาคให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จาก http://www.edu.buu.ac.th/vesd/ (เมื่อ 11 ต.ค.54)


 คำอธิบายภาพ : DSC87

 คำอธิบายภาพ : DSC99

ภาพบน เรือขวดน้ำ ต้นแบบ ของนายชัยวัฒน์ สมพล (มอบให้ สำนักข่าว Nation ไปบริจาค) ภาพล่าง แพขวดน้ำ ของ รศ.ดร.มานพ แจ่มกระจ่าง (มอบให้ จส.100 ไปบริจาค)--------------------------------


Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้