หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

น้ำท่วม : ข้อมูลข่าวสาร

by NathonCity @October,10 2011 20.50 ( IP : 182...122 )

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ปริมาณน้ำ ปริมาณฝน

ข้อมูลเตือนภัย การช่วยเหลือ

เกาะสมุย

ศูนย์สื่อสาร รพ.เกาะสมุย

Facebookศูนย์สื่อสาร รพ.เกาะสมุย

Twiiterศูนย์สื่อสาร รพ.เกาะสมุย


ทั่วประเทศ

เพื่อนเตือนภัย

Facebookเพื่อนเตือนภัย

Twiiterเพื่อนเตือนภัย

www.thaiflood.com


-------------


ข้อมูลต่อไปนี้ได้จากwww.matichon.co.th วันที่ 10 ต.ค. 54 โดยได้ตัดส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงออกไป


เว็บไซต์:

1.แผนที่แสดงจุดเกิดอุทกภัยบนทางหลวงทั่วประเทศ วันที่ 10 ตุลาคม พศ. 2554 (ขัอมูลอัพเดตทุกวัน เวลา 10.00 และ 19.00 น.)

http://maintenance.doh.go.th/test.html


2.ตรวจพื้นที่น้ำท่วมทั่วประเทศ

http://flood.gistda.or.th/


3.กรมทรัพยากรน้ำ

http://www.dwr.go.th/report


4.กรมทางหลวงชนบท

http://fms2.drr.go.th/


5.ศูนย์ประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

http://www.thaiflood.com/


เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญ:


สำนักนายกรัฐมนตรี  1111

สายด่วน ปภ. (กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย)  1784

บริการแพทย์ฉุกเฉิน และนำส่งโรงพยาบาล ฟรี  1669

ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท  1146

ตำรวจทางหลวง  สอบถามเส้นทางน้ำท่วม ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 1193

การรถไฟแห่งประเทศไทย 1690

สายด่วน กฟภ. 1129

ท่าอากาศยานไทย 02-535-1111

สายด่วน กรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม 1356

ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 1146

การรถไฟแห่งประเทศไทย 1690

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) 1490

ตำรวจทางหลวง โทร. 1193 สอบถามเส้นทางน้ำท่วม ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทร 1669 กู้ชีพฟรี 24 ชั่วโมง

ท่าอากาศยานไทย 02 535 1111

บางกอกแอร์เวย์ส (Bangkok Airways) 1771

นกแอร์ (Nok Air) 1318, 02900 9955

นกแอร์ นครศรีธรรมราช 075 369 325

นกแอร์ สุราษฎร์ธานี 077 441 275-6

แอร์เอเชีย 02 515 9999

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 075-763-337 หรือ 1129 ตลอด 24 ชั่วโมง


สำหรับผู้ใช้ทวิตเตอร์ สามารถติดตามสถานการณ์และดูคำร้องขอความช่วยเหลือผ่านบัญชีทวิตเตอร์ดังนี้:

@thaiflood - ศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
@Rawangpai -สถานีโทรทัศน์เพื่อประโยชน์สาธารณะ การเตือนภัยพิบัติธรรมชาติ
@floodcenter- ศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
@thaiflooding - ศูนย์ข่าวรายงานการแจ้งเตือนน้ำท่วมนาที ต่อนาทีโดยอาสาสมัคร-นักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
@helpthaiflood-สร้างขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
@Asa
Thai - อาสาคนไทยช่วยน้ำท่วม
@PRRID - กรมชลประทาน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ โทร.022410965 สายด่วน 1460 สอบถามสถานการณ์น้ำ 026692560(24ชั่วโมงช่วงวิกฤติ)
@ndwc
Thai - ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
@SiamArsa - อาสาสมัครฟื้นฟูประเทศไทย | เครือข่ายอาสาสมัครออนไลน์ | ตลาดนัดกิจกรรมอาสา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข้อมูลช่วยเหลือ | แหล่งบริจาค | ประกาศรับอาสาสมัคร
@GCC_1111 - ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้