หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน...จากเทศบาลตำบลเกาะสมุย ประกาศเตือนน้ำท่วม - รับกระสอบทรายได้ที่เทศบาล

by ม้าเร็วแจ้งข่าว @October,23 2007 17.25 ( IP : 61...217 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์

หากมีเหตุฉุกเฉิน โปรดกรุณาแจ้งไปยังหมายเลข
077-421763 084-6909371

ต้องการกระสอบทรายกั้นน้ำ ติดต่อได้ที่เทศบาล (ส่งข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อ 24 ต.ค. 50)
จากสมาชิก - 23 ตุลาคม 2550 :เนื่องจากในระยะนี้เกิดฝนตกหนักเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายวันและมีทีท่าว่าจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอีกต่อไปหลายวัน และจากเหตุดังกล่าวมีทีท่าว่าจะก่อให้เกิดภาวะน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ในตำบลบ่อผุดโดยเฉพาะบริเวณเฉวง


เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิต เทศบาลฯจึงขอมีคำเตือนมายังประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าว ขอให้ทุกท่านทุกครอบครัวโปรดระมัดระวังหากเกิดกรณีน้ำท่วม ควรดูแลระมัดระวังเรื่องระบบไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่ในบริเวณที่ต่ำของอาคารที่พักอาศัย เพื่อป้องกันมิให้เกิดไฟฟ้าช้อตหรือลัดวงจร และควรเตรียมไฟฉายหรืออุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างหากเกิดกรณีไฟฟ้าดับในเวลากลางคืน และควรระมัดเรื่องสัตว์ที่เป็นพิษภัยต่อชีวิตและร่างกาย เช่น งูพิษ ตะขาบ แมลงป่อง เป็นต้น

อนึ่ง ทางเทศบาลมิได้นิ่งนอนใจโดยได้ประสานงานไปยังหน่วยงานต่าง เพื่อขอความร่วมมือในการป้องกันแก้ไข บรรเทาหากเกิดภาวะน้ำท่วม โดยได้ประสานงานไปยังกรมชลประทานในการขอเครื่องสูบน้ำ พร้อมทั้งได้ยังประสานไปยังทหารอากาศเพื่อขอความช่วยเหลือทั้งด้านกำลังพลและเครื่องมือต่างๆ ตลอดจนประสานงานไปยังอำเภอในเรื่องกำลังคน ซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่งดีจากหน่วยงานดังกล่าว โดยมีการเตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง

Comment #1
Posted @October,23 2007 21.20 ip : 125...87

ขออภัยเจ้าของข่าวที่เผยแพร่ข่าวให้ช้าครับ ตอนเย็นไปธุระนะครับ เลยไม่ได้เช็คดู

Comment #2
Posted @October,23 2007 21.36 ip : 125...245
Photo : , 640x480 pixel 34,549 bytes

นาทีมีแต่รวมใจ รวมแรงกันช่วยผ่อนหนักเป็นเบา....น้ำลดตอโผล่ค่อยว่ากัน...ยามศึกต้องร่วมรบ...อย่ไปโยนกันไปกันมา

Comment #3
Posted @October,23 2007 21.43 ip : 125...245
Photo : , 640x480 pixel 16,718 bytes

ใกล้แขวงทางหลวง..ยังเป็นแบบนี้ แล้วเราจะรอใครเล่า...ช่วยตัวเองไปก่อน...

Comment #4
Posted @October,23 2007 21.47 ip : 125...245
Photo : , 640x480 pixel 33,375 bytes

สร้างวันนี้ ถึงหน้าฝนก็ท่วมอีกแล้ว

Comment #5
Posted @October,24 2007 09.54 ip : 202...34
Photo : , 640x480 pixel 24,917 bytes

สวท ก็ท่วม

Comment #6
Posted @October,24 2007 09.57 ip : 202...34
Photo : , 640x480 pixel 33,448 bytes

กลัวปลิงรายควาย

Comment #7
Posted @October,24 2007 10.05 ip : 202...34
Photo : , 640x480 pixel 30,412 bytes

น้ำจากพรุไหลมา สวท ขณะนี้ก็ยังมีน้ำคึงอยู่

Comment #8
Posted @October,24 2007 10.20 ip : 202...34

สารวัตร สภอ สมุย มาจัดรายการ ตำรวจพบประชาชน แล้วก็เจอปลิงรายควายจริงๆ ตัวเบ้อเริ่ม

Comment #9
OTOP
Posted @October,24 2007 12.04 ip : 61...1

เจอปลิงรายควายจริงๆ ตัวเบ้อเริ่ม ก็ส่งขายไต้หวันสิครับ ราคาดีด้วย รู้จักแปลงวิกฤติให้เป็นโอกาสบ้างสิ

Comment #10
Posted @October,24 2007 13.47 ip : 202...34

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากกรมชลประทานส่งไปสนับสนุนเทศบาลตำบลเกาะสมุยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังถนนสายหลักในแหล่งท่องเที่ยว พร้อมสั่งให้ทางอำเภอส่งกำลังเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร อพปร.เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมชลประทานได้ส่งไปให้ทางเทศบาลตำบลเกาะสมุยแล้วตั้งแต่วานนี้ ( 23 ต.ค.50 ) เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักในแหล่งท่องเที่ยวเกาะสมุย ตามที่ทางอำเภอได้ร้องขอ ส่วนแผนระยะยาวในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังนั้น นอกจากมีการปรับปรุงคูคลองระบายน้ำแล้ว จะจัดทำผังเมืองใหม่พร้อม สร้างถนนทางเบี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ถนนที่มีน้ำท่วมขัง นอกจากนี้ยังสั่งการให้ทุกอำเภอทำงานในเชิงรุกสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ด้วยการออกไปเยี่ยมเยียนประชาชน และบูรณาการทำงานของทุกภาคส่วนราชการ โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ และการแจ้งเตือนภัยตามแผนป้องกันภัยพลเรือนที่จัดทำและฝึกซ้อมไว้ล่วงหน้า โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัย

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Comment #11
Posted @October,24 2007 19.18 ip : 125...158

นาย สวท..ต้องใช้เรอหรอป่าว...จะส่งเรอเฟอรรี่ไปให้...คดถึงๆๆๆ ไม่เห็นตั้งนาน...เห็นภาพส่งมาก็ช่นชม...ไม่ใช่เป็นการตำหนผูใดแต่เป็นการบันทุกภาพที่ช่วยๆๆ กัน ไม่นานเราอาจจะไม่เห็นภาพเหล่านี้ก็ได้  ช่วยกันน่ะ ก่อนที่จะเป็นเทศบาลนครใต้บาดาล

Comment #12
Posted @October,24 2007 19.27 ip : 125...158

เน่องจากนตกหลายวัน น้ำชุ่มลงใต้ดน...ระวังหากมีลมมะพร้าวจะล้มได้ง่าย...ถ้ามีมะพร้าวเสี่ยงรียบจัดการเสียก่อนที่จะสาย..เห็นที่บางมะขาม ล้มขวางถนนแล้วหวดเสียว...บางปอก็ล้มทับคนขายขนมจีนตายแล้ว 1....ไม่ชอบมะพร้าวก็อย่าหลบหลู่

Comment #13
Posted @October,24 2007 19.32 ip : 125...158

ทำใจให้สบาย มันเป็นเร่องธรรมชาต...เกดตรงไหน ก็ดับตรงนั้น

Comment #14
โทษเขา...
Posted @October,24 2007 19.36 ip : 61...146

สวท..ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่ม เป็นท้องนาเป็นแหล่งน้ำอยู่แล้ว ทำไมไม่คิดเตรียมการล่วงหน้าเรื่องน้ำท่วม เป็นเพราะว่าคิดไม่ถึงหรือไม่คิด ทั้งๆที่ลักษณะทางภฺมิศาสตร์หรือพื้นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมได้ง่าย เมื่อเกิดปัญหานำท่วมอย่าคิดแต่โทษผู้อื่นฝ่ายเดียว

Comment #15
Posted @October,24 2007 19.45 ip : 125...158

หน้า รร.ทีปราษฏร หนักไม่น้อย..น้ำบนเขาลงมาเร่อยๆๆยังไม่หมด...ยังต้องระวังตัว ใครมีภาพขอหน่อย

Comment #16
Posted @October,24 2007 20.04 ip : 125...158

มีเหตุด่วน แจ้งได้ที่ใคร...และถ้ามีเหตุร้ายบนเกาะเทศบาลจะแจ้งเตอนอย่างไร..ภายใน 1 ชม.

Comment #17
ช่วยกัน
Posted @October,24 2007 20.20 ip : 61...86

077 - 421444 มูลนิธิ แจ้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Comment #18
รายมาย
Posted @October,24 2007 23.56 ip : 125...40

--ชาวสมุยไม่รายมาย เจอปลิงรายควาย จับขายไต้หวัน--


ชาวสมุยเจอน้ำท่วมแทนที่จะรายมาย กลับพลิกวิกฤตเป็นโอกาส เห็นคำแนะนำของหนุ่ม OTOP เร่งจับปลิงรายควายส่งขายไต้หวัน ร้องรัฐช่วยเหลือลงทุนกับเครื่องมือจับปลิงหมด ไม่มีเงินเหลือซื้อบัตรเติมเงินจองคิวเรือ ย้ำข้ามฝั่งไม่ทัน ปลิงเน่า ไต้หวันเอาตายแน่  ส่วนสถานนีวิทยุกลางพรุ สุดเซ็งบอก ตั้งใจเก็บเรื่องปลิงรายควายเป็นความลับ กลับต้องมารายมายเพราะหนุ่ม OTOP ไปแนะให้ชาวบ้านจับปลิงขาย  ชาวหน้าทอนบอกเซ็งกว่า ท่วมมาทุกปี ปีนี้ดันไม่ท่วม เลยอดจับปลิงรายควายส่งออก  ด้านผู้ประกอบเรือเหาะบอก ไม่ต้องกังวล  ถ้าค่าจองเรือแพมันแพงนักก็มาติดต่อได้ ยินดีสนับสนุนสินค้าโอท็อปตัวใหม่ของสมุย แต่บอกให้ไปวันละสองเที่ยวนะเฟ้ย

Comment #19
Posted @October,24 2007 23.57 ip : 202...34

ขออภัยความเห็น 14 ครับ ในภาพที่นำมาโพสต์ผมได้โทษใครทีครับและขอบคุณที่แนะนำ ว่าให้เตรียมการล่วงหน้า แต่เราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันต้องท่วมเพราะมันใกล้พรุ แค่ส่งมาให้ดูเฉยๆ แบบอยากมีส่วนร่วม เรายังขำ ๆ กันเลยที่เจ้าหน้าที่ต้องใส่ขาสั้นลุยน้ำมาแล้วเอากางเกงขายาวมาเปลี่ยน ซึ่งก็เป็นปกติทุก ๆ ปี ไม่ได้โทษใครจริง ๆ ครับพี่น้อง (ทั้งที่มีคนฝากด่าหน่วยงานอื่นๆ ผ่านสวท มาแต่เราก็มีวิจารณญาณระดับหนึ่งครับ) ไม่ได้โทษเขา หรือโทษใคร จริงๆ
พรุ่งนี้(25 ต.ค.50) ยังให้เวลาเทศบาลได้ร่วมรายการรายงานความคืบหน้าในการแก้ปัญหาด้วยซ้ำ
เวลา 09.10-10.00 น.

Comment #20
หมดยัง
Posted @October,25 2007 16.38 ip : 222...8

กระสอบหมดยัง
ถ้าหมดเมื่อไหร่มาอีก แล้วแจกยังไง ให้คนละกี่ใบ แถมทรายด้วยหรือเปล่า ?

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
 • คนขี่เสือ - เรื่องราวของคนขี่เสือที่เกาะสมุย
 • Nathon Radio
 • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz
 • หน้าทอนคึกคัก - รวมความเคลื่อนไหว
 • ศูนย์สื่อสารโรงพยาบาลเกาะสมุย

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้