หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

หน้าทอนฟอรั่ม

วงน้ำชาออนไลน์ พูดคุย แลกเปลี่ยน เสนอแนะ

“สมุยยั่งยืน” ผ่านแนวคิด “ท้องถิ่นจัดการตนเอง”

by TangThai.NJ @May,15 2014 09.44 ( IP : 101...13 ) | Tags : หน้าทอนฟอรั่ม , ข่าวประชาสัมพันธ์
photo  , 900x517 pixel , 80,879 bytes.

เครือข่ายปกป้องเกาะแห่งชีวิต สมุย พะงัน เต่า และหมู่เกาะอ่างทอง ได้ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอเกาะสมุย และ โครงการส่งเสริมสิทธิชุมชนเพื่อตำบลน่าอยู่ภาคใต้ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ตามแนวคิด “ท้องถิ่นจัดการตนเอง” เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนกับท้องถิ่นและชุมชน จึงได้จัดให้มีเวทีเพื่อกำหนดอนาคตสมุย โดยคนสมุย ภายใต้หัวข้อ “สมุยยั่งยืน” ผ่านแนวคิด “ท้องถิ่นจัดการตนเอง” บรรยายโดย ดร.สมนึก จงมีวศิน นักวิจัยชุมชน เครือข่ายเพื่อนตะวันออก วาระเปลี่ยนตะวันออก ในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงแรมดิ อเวนิว (FX เดิม) พรุเฉวง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 


ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ

1.) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การใช้หลักการบริหารจัดการพื้นที่ในแนวทาง “ท้องถิ่นจัดการตนเอง” ในภาคตะวันออก มาเป็นบทเรียนและแนวทางในการพัฒนาเมืองและชุมชนของพื้นที่เกาะสมุย

2.) เป็นการสร้างความตื่นรู้ ให้ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น (เมือง) ได้มีวิสัยทัศน์ที่เปิดกว้าง ไม่ติดยึดกับวิธีการและรูปแบบปฏิบัติเดิมๆ จนอาจเป็นอุปสรรคในการสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับชุมชนและท้องถิ่น

3.) เพื่อเปิดโอกาสทางความคิดให้กับประชาชน ได้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญของทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมรับรู้ปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ไข และกำหนดอนาคตด้วยตัวของชุมชนเอง คือทางออกในการพัฒนาท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นธรรมและยั่งยืนให้กับสังคมทุกระดับ


จึงเรียนเชิญ ท่านผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ และเพื่อความสะดวกในการเตรียมการ โปรดกรุณาแจ้งชื่อผ่านทาง FB. หรือแจ้งผ่านผู้ประสานงาน จะเป็นพระคุณยิ่ง


เครือข่ายปกป้องเกาะแห่งชีวิต
สมุย พะงัน เต่า และหมู่เกาะอ่างทอง


ผู้ประสานการจัดงาน
+ นายอานนท์ วาทยานนท์ ; โทร. 081-9786811 ; e-mail : anon.samui@gmail.com
+ นายเสริมพงศ์ พูลสวัสดิ์ ; โทร. 0831970169 ; e-mail : sermpong888@gmail.com
+ น.ส.กรรณิการ์ แพแก้ว ; โทร. 085-7827528 ; e-mail : kanphaekaew@gmail.com

...

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้