หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

หน้าทอนฟอรั่ม

วงน้ำชาออนไลน์ พูดคุย แลกเปลี่ยน เสนอแนะ

การศึกษา ประเทศสมาชิกอาเซี่ยน(อินโดนีเซีย)

by kasidin @September,28 2012 11.17 ( IP : 110...164 ) | Tags : หน้าทอนฟอรั่ม
photo , 1024x768 pixel , 223,738 bytes.

เมื่อวันที่ 18-24 กันยายนที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก สาขาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้เดินทางศึกษาดูงานด้านการศึกษาทั้งระบบของประเทศอินโดนีเซีย ทางคณะได้ร่วมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซี่ยน ในปี 2558 วงการศึกษาควรปรับตัวอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป เเละเพื่อให้สมาชิกทั้ง 10 ประเทศสามารถเชื่อมโยง บูรณาการการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน เพราะการศึกษาคือพื้นฐานทั้งหมดของระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เราเชื่อว่าหากการศึกษาได้รับการพัฒนาไปในทางที่ดีแล้วการพัฒนาด้านอื่นจะราบรื่นไปด้วย ในการสัมมนาครั้งนี้ ทางคณะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับนโยบายการศึกษาในภาพรวมของประเทศที่มีประชากรมากกว่า 240 ล้านคน สภาพประเทศเป็นเกาะมากกว่า17,000 เกาะ มีภาษาที่ใช้ในประเทศมากกว่า 350 ภาษา และมีความหลากหลายด้านศาสนา(กฎหมายหลายอย่างที่สามารถบังคับใช้ได้ในประเทศนี้น่าทึ่งมาก มีโอกาสจะนำมาเล่าสู่กัน) การดูงานของพวกเราเริ่มจาก ฟังวิสัยทัศน์ การวางแผนด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการของอินโดนีเซีย โดย ผู้อำนวยการสำนักการวางแผนและความร่วมมือระหว่างประเทศ ณ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงจาการ์ต้า รวมทั้งร่วมรับฟังแนวทางการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนในทุกด้านโดยเฉพาะด้านการศึกษา แบบเจาะลึกถึงหลักสูตรต่างๆที่จะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทของอาเซี่ยนในภาพรวม ณ. สำนักงานเลขาธิการอาเซียน ในวันถัดมาได้เดินทางไปยังเมืองย๊อคจาการ์ต้า ซึ่งเป็นเมืองที่มีมหาวิทยาลัยมากมายทั้งของรัฐและเอกชน ที่นี่เรามีโอกาสได้เจอกับนักศึกษาไทยที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติของอินโดนีเซียศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาภาษาศาสตร์ ได้มาทำหน้าที่ไกด์ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ น้องดาเป็นเด็กจากภาคใต้บ้านเรา ทางคณาจารย์เห็นถึงความสามารถจึงได้ทาบทามให้มาทำงานที่มหาวิทยาลัยของเราด้วยเพราะนอกจากกิริยาวาจาแล้ว น้องดายังสามารถใช้ภาษาได้ดีมากอย่างน้อยก็ 4 ภาษา น่าสนใจ! คณะของเราได้เยี่ยมชม การศึกษาระดับประถมศึกษา,มัธยมศึกษา,และการศึกษาระดับอาชีวะศึกษา การศึกษาครั้งนี้ได้รับความรู้ ข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับวงการศึกษา(รวมทั้งการท่องเที่ยว)หากท่านใดสนใจที่จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก จากการสัมมนา ศึกษาดูงานในครั้งนี้ดิฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆด้วยความเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง..ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อลูกหลานของเรา..by Khemjira

Comment #1
Posted @September,28 2012 11.24 ip : 110...164
Photo : , 1024x768 pixel 214,106 bytes

+)

Comment #2
Posted @September,28 2012 11.25 ip : 110...164
Photo : , 1024x768 pixel 232,449 bytes

ถ้วยรางวัลมากกว่า 500ชิ้นของโรงเรียนแห่งนี้

Comment #3
Posted @September,28 2012 11.26 ip : 110...164
Photo : , 1024x768 pixel 212,502 bytes

ทัศนียภาพของบาหลี พร้อมชมนาข้าวแบบขั้นบนไดที่สวยงาม

Comment #4
Posted @September,28 2012 11.26 ip : 110...164
Photo : , 1024x768 pixel 195,733 bytes

ที่นี่จะมีงานปั้นฝีมือดีมากของชาวอินดูซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในเมืองบาหลี

Comment #5
Posted @September,28 2012 11.27 ip : 110...164
Photo : , 1024x768 pixel 195,476 bytes

ที่นี่เด็กๆมีความกล้าแสดงออก

Comment #6
Posted @September,28 2012 11.27 ip : 110...164
Photo : , 1024x768 pixel 162,125 bytes

ผลงานนักเรียนระดับอาชีวะ

Comment #7
Posted @September,28 2012 11.28 ip : 110...164
Photo : , 1024x768 pixel 236,936 bytes

ผู้บริหารสถานศึกษาของทั้งสองประเทศ

Comment #8
Posted @September,28 2012 11.28 ip : 110...164
Photo : , 1024x768 pixel 189,368 bytes

ภาพนักเรียนและคณาจารย์ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

Comment #9
Posted @September,28 2012 11.28 ip : 110...164
Photo : , 1024x768 pixel 223,738 bytes

ภาพผู้บริหารและนักเรียน

Comment #10
Posted @September,28 2012 11.29 ip : 110...164
Photo : , 1024x768 pixel 146,837 bytes

ภาพรับมอบของที่ละลึกระหว่าง สองประเทศ

Comment #11
Posted @September,28 2012 11.30 ip : 110...164
Photo : , 1024x768 pixel 219,294 bytes

มอบของที่ระลึก

Comment #12
Posted @September,28 2012 11.30 ip : 110...164
Photo : , 1024x768 pixel 239,577 bytes

เยี่ยมชมสวนผสมพร้อมชิมรสชาติกาแฟคั่วสด

Comment #13
Posted @September,28 2012 11.30 ip : 110...164
Photo : , 1024x768 pixel 169,460 bytes

โรงเรียนระดับประถมศึกษาส่วนใหญ่เป็นมุสลิม

Comment #14
Posted @September,28 2012 11.30 ip : 110...164
Photo : , 1024x768 pixel 209,821 bytes

สำนักงานเลขาธิการอาเซี่ยน ณ กรุงจาการ์ต้า

Comment #15
Posted @September,28 2012 11.31 ip : 110...164
Photo : , 1024x768 pixel 247,749 bytes

สิ่งมหัศจรรย์ของโลก มหาสธูปบุโรพุธโธ

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
 • คนขี่เสือ - เรื่องราวของคนขี่เสือที่เกาะสมุย
 • Nathon Radio
 • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz
 • หน้าทอนคึกคัก - รวมความเคลื่อนไหว
 • ศูนย์สื่อสารโรงพยาบาลเกาะสมุย

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้